Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

8-03-2010

Šī gada 15.februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) norisinājās LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Sēdes laikā tika noklausīts LZA LMZN korespondētājlocekles profesores Z.Gailes zinātniskais referāts „Kukurūzas pētniecība: vēsture un jaunākie rezultāti.Profesore iepazīstināja ar kukurūzas audzēšanai nepieciešamajiem klimatiskajiem apstākļiem, un norādīja, kur Latvijā tā audzēta sākot no 1886.gada līdz 2010.gadam. Tika sniegts ieskats vēsturē par kukurūzas izcelsmi un pielietošanas daudzveidīgajām iespējām un situācijas analīzi, par iespējām kukurūzas audzēšanai Latvijā. Z.Gaile ir gandarīta, ka, galvenā institūcija, kas turpina darbu ar kukurūzu ir LLU MPS “Vecauce”, skaidroja, ka galvenie pētniecības virzieni Vecaucē esot Dažāda agrīnuma hibrīdu (FAO skaitlis 120-340) izpēte, lai noskaidrotu, cik agrīni (atbilstoši FAO skaitlim) ir piemērotākie vietējiem apstākļiem, kukurūzas sējas un novākšanas laika ietekme uz ražu un kvalitāti, dažādu nezāļu ierobežošanas paņēmienu efektivitāte kukurūzā u.c.. Profesore atzina, ka esot gandarīta arī par to, ka izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vietējām un ārzemju kukurūzas sēklas izplatītājfirmām un kukurūzas selekcijas kompānijām. Lepnums esot par to, ka strādāts daudz un rezultāts iepriecina.

Kā nākošais jautājums kopsēdē tika apspriests Nodomu protokols, kas paredz veicināt sadarbību starp LZA, LLMZA un ZM. Ar tajā paredzētajiem iespējamajiem pasākumiem iepazīstināja sēdes vadītāja B.Rivža. Sēdā tika apstiprināts sagatavotais protokols.

Par LZA un LLMZA locekļu aktivitātēm un sasniegumiem ziņoja LMZN p.i. prof. A.Treimanis. Viņš atzīst, ka ir ļoti gandarīts par panākumiem, jo vairākiem nodaļas locekļiem ir izdotas grāmatas un katram ir publicēti vairāki zinātniskie raksti, publikācijas un iegūti arī patenti dažādās zinātnes jomās.

Kopsēdē tika papildināts un apstiprināts LMZN gada pasākumu plāns. Tajā iekļauti galvenie nodaļas biedru rīkotie un apmeklējamie pasākumi – semināri, izbraukuma sēdes un konferences 2010.gadam.

Vēl viens svarīgs notikums, kuru atzīmēja kopsēdes vadītāja B.Rivža ir sagatavotais pieteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” aktivitāte 2.1.1.2” , kuru sagatavojusi LLMZA sadarbībā ar LZA.

LLMZA sekretariāts

Powered by Elxis - Open Source CMS