LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darba plāns 2010. gada I pusgadam

8-03-2010

04. 02. 2010. plkst. 14.00 LZA II stāva sēžu zālē nodaļas sēde. LZA kor.loc. Dr. arch. Jānis Zilgalvis. Jaunāko pētījumu pārskats. Par HSZN darbu 2009. gadā. 2010. gada I puses darba plāna apstiprināšana (akad. I. Jansone)

12. 02. 2010. Kārlis Mīlenbahs. „Darbu izlase divos sējumos” 1. sējuma prezentācija. (akad. I. Jansone)

22.- 23. 02. 2010. LZA Mazajā zālē akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "No vārda līdz vārdnīcai". (akad. I. Jansone)

4. 03. 2010. plkst. 14.00 LZA Konferenču zālē. Režisora, LZA goda locekļa Jāņa Streiča uzruna filmas „Rūdolfa mantojums” pirmizrādē LZA. Piedalās: Romualds Ancāns, Gvido Skulte, Andrejs Ēķis. Filma „Rūdolfa mantojums”. Diskusija

11. 03. 2010. plkst. 14.00 II stāva sēžu zālē LZA sēde „Latvijas kultūrainava pagātnē un mūsdienu skatījumā” (akad. S. Cimermanis)

26. 03. 2010. Plkst. 13.00 LZA Senāta zālē Ekonomikas forums III „ Cilvēkresursu atjaunošanās un izaugsmes izredzes Latvijā”. (LZA Ekonomikas inst. direktore Dr. oec. H. Jirgena)

08. 04. 2010. plkst. 14.00 Konferenču zālē LZA Pavasara pilnsapulce. Kora "Gaismaspils” koncerts

22. 04. 2010. plkst. 10.00 LZA Mazajā zālē „apaļais galds”, veltīts Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 20. gadadienai. Diskusija „Parlamentārais ceļš Latvijas neatkarības atgūšanā. 1989 – 1990”. (akad. T. Jundzis)

07. 05. 2010. LZA ārzemju locekļa D. A. Lēbera piemiņas plāksnes atklāšana pie ēkas Hospitāļu ielā 22 (LZA goda loc. J. Strupulis, akad. T. Jundzis)

19. 05. 2010. Konference „Meklējumi un atradumi”.(LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, akad. B. Kalnačs)

3. 06. 2010. LZA izbraukums „Jaunpiebalgas kultūrvēsturiskās vērtības” (akad. I. Jansone, akad. T. Jundzis)

10. 06. 2010. Izbraukuma sēde Turaidas muzejrezervātā (LZA goda locekle A. Jurkāne)

15. – 16. 06. 2010. LZA un Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas konference un izstāde „Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava”. (akad. S. Cimermanis, Dr.h.c. V. Kocere)

17. 06. 2010. LZA Senāta zālē atceres pēcpusdiena „Divas mīlestības: vārdnīcas un teātris. Valodniekam, LZA kor. loc. Laimdotam Ceplītim – 80” (akad. I. Jansone, akad. V. Hausmanis)

*

30. 03. 2010. plkst. 10.00 LZA Senāta sēdē „Latvijas arhīvi. Šodiena un perspektīvas.” (Dr. hist. V. Pētersone, D. Kļaviņa)

Jūlijā - seminārs, veltīts LZA ārzemju locekļa T. G. Fennela 70 gadu jubilejai

Septembrī – izstāde Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā „Latviešu tautas celtniecība”

Novembrī – LZA izbraukuma sēde Salacgrīvā „Salacas novada ļaudis”

8. decembrī – LZA izbraukuma sēde Jelgavā


Tēmu ierosinājumi:

Akad. Raita Karnīte. Atklāti par migrāciju (LZA sēde)

Akad. Viktors Hausmanis. Saruna par teātri. (LZA sēde)

LZA kor.loc. Pārsla Eglīte. Diskusiju tēmas: tautības jēdziens un pazīmes

Latviešu valodas rakstība elektroniskajā saziņā

Tēmas ierosinājums: LZA locekļiem pierakstīt piedzīvojumus „cenzūra zinātnē”


Izstādes LZA izstāžu galerijā:

Dž. Skulme. „Džemma. Mazliet neparastā”. 2010. gada 9. februārī

A. Vārpa. „Viņa. Daba.” 2010. gada 30. martā

J. A. Osis. „Ainava. Tuvā un tālā II.” 2010. gada aprīlī

A. Naumovs. „Ainava. 21. gadsimts”. 2010. gada jūnijā

Pēdējā atjaunošana 20-05-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS