VALSTS EMERITĒTO ZINĀTNIEKU PADOME

5-03-2010

VALSTS EMERITĒTO ZINĀTNIEKU PADOME

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1524
Tel.: 29239725, 67224040. Fakss: 67821153. E pasts:

Padomes priekšsēdētāja Dr.habil.oec., LZA īst. loc. Baiba Rivža

Zin. sekretāre  Dr.chem. Baiba Ādamsone


Ar 2017. gada 18. maija IZM grozījumiem

LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS RĪKOJUMS

30.09.2014/ Nr. 415 

Par Valsts emeritēto zinātnieku padomi

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 12.1 panta otro daļu apstiprināt Valsts emeritēto zinātnieku padomi šādā sastāvā:

O. Spārītis - Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

I. Knēts - Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

T. Trubača - Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore

A. Kiopa - Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāres vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore

G. Duburs - Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas loceklis

A. Korjakins - Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas loceklis

L. Vīksna - Latvijas Zinātnes padomes Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisijas locekle

D. Blumberga - Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisijas locekle

B. Rivža - Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekle

D. Lapiņš - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta profesors

Z. Šiliņa - Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore

I. Graurs - Transporta un sakaru institūta rektors

I. Ozolanta - Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore

S. Cakula - Vidzemes augstskolas profesore

J. Saulītis - Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesors

V. Melecis - Latvijas Universitātes profesors


Ministre I. Druviete

Pēdējā atjaunošana 7-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS