Norisinājusies Latvijas Lauksaimniecības uz meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

30-12-2009

2009. gada 11.decembrī Jelgavā notika Latvijas Lauksaimniecības uz meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) kopsapulce. Tajā piedalījās 65 dalībnieki no LLMZA, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), kā arī no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM).

Ar gada kopsavilkumu par padarīto un LLMZA nākotnes izaicinājumiem uzstājās LLMZA prezidente, profesore, akadēmiķe Baiba Rivža. Viņa atklāja, ka šogad LLMZA piedalījās pasākumos, kas saistīti ar zinātnes attīstību un jauno zinātnieku atbalstu. "Aktīvi strādājām ar likumdevējiem, lai lauksaimniecības un mežzinātnes problēmu risināšana būtu iekļauta prioritāro zinātņu sarakstā 2010. - 2013.gadam," tā B.Rivža, piebilstot, ka LLMZA iestājās arī pret finansējuma samazināšanu augstākajai izglītībai un zinātnei, kā arī reģionālo augstskolu apvienošanu.

2009.gadā LLMZA, LLU un Hipotēku bankas konkursā par laureātiem pirmajā pusgadā kļuva Linda Siliņa, Matīss Bičevskis, Rolands Levics, bet otrajā pusgadā Vera Boroņenko, Elīna Konstantinova, Artis Broņka un Juris Gudēvics. Katru pusgadu balva - 1000 Ls no Hipotēku bankas, tiek dalīta starp uzvarētājiem. Kopsapulcē laureātes L.Siliņa un E.Konstantinova klātesošos iepazīstināja ar savu pētījumu rezultātiem.

L.Siliņa doktora grāda iegūšanai pētīja Kurzemes reģiona lauksaimniecības strukturālo attīstību. "Kurzemes lauksaimniecībā kopumā ir zems un ļoti zems darba ražīgums, jo ražošana ir nepamatoti darbietilpīga. Tāpēc resursi jākoncentrē, jāveido spēcīgas saimniecības, kas izmaksas padarīs mazākas," vienu no Kurzemes problēmām ieskicē jaunā ekonomikas doktore.

Savukārt E.Konstantinova pētīja mentoringu kā zināšanu pārneses procesu uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas laukos. Jāpiebilst, ka mentors ir pieredzējis uzņēmējs, kurš brīvprātīgi dalās zināšanās un pieredzē mentoringa programmas ietvaros. Jaunā ekonomikas doktore E.Konstantinova secinājusi, ka mentoringam ir ieguvumi indivīda, uzņēmuma, pašvaldības un valsts līmenī: "Uzņēmējs sāk ticēt saviem spēkiem, uzņēmumā palielinās darba ražīgums, rodas jaunas darba vietas un valstī samazinās bezdarbnieku skaits."

2009.gada Pauļa Lejiņa balvas laureāts, profesors Antons Ruža LLMZA kopsapulcē dalījās pārdomās par augkopības nozīmi tautsaimniecībā. A.Ruža pauda pārliecību, ka augkopība ir jāsaglabā kā nacionālā vērtība, radot jaunas šķirnes un pievēršoties apkārtējās vides piesārņojuma draudu prognozēšanai un novērtēšanai.

LLMZA kopsapulce LLU Lielajā aulā tika noslēgta ar dalībnieku diskusiju.

LZA LMZN zinātniskās sekretāres p.i. I.Klepere

Powered by Elxis - Open Source CMS