LZA un AS“Latvenergo” 2009.gada balvas

18-12-2009

4.decembrī pasniegtas Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “LATVENERGO” 2009.g. Gada balvas.

Balvas piešķir kopš 1999.gada. Katru gadu ir iespēja piešķirt: vienu Alfrēda Vītola vārdbalvu par izcilu devumu enerģētikā, divas Gada balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā (un ja ir lietišķie pētījumi, kuru ieviešanas rezultātā tiek ievērojami paaugstināta AS “Latvenergo” konkurētspēja Baltijas enerģijas tirgū) un piecas balvas jauniem zinātniekiem par panākumiem enerģētikā.

2009.gadā pasniegtas šādas balvas:

Alfrēda Vītola vārdbalva par izcilu devumu enerģētikā:

AS ”Latvenergo” Izpētes un attīstības departamenta vecākajam plānošanas inženierim Dr.sc.ing. Valdim GAVARAM par zinātnisko darbu kopu “Kodolenerģētikas attīstības tendences un tās izmantošana Latvijā”.

Gada balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā:

  • AS “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētājam Mg.oec. Ārim ŽĪGURAM par zinātnisko darbu kopu: “Centralizētās siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana”
  • Fizikālās enerģētikas institūta Enerģijas resursu laboratorijas vadošajai pētniecei Dr.sc.ing. Gaļinai KAŠKAROVAI par zinātnisko darbu kopu: “Energoresursu racionālas izmantošanas pētījumi”.


Gada balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem
:

  • RTU Tehniskās fizikas institūta pētniekam Dr.phys. Pāvelam ONUFRIJEVAM par darbu: “Ar lāzera starojumu veidotās pusvadītāju Si, Ge un SiGe virsmas nanostruktūras.”
  • RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes lektoram Dr.sc.ing. Andrejam PODGORNOVAM par darbu: “Magnētiskā lauka trešās harmonikas enerģijas izmantošana sinhrono dzinēju pašierosmei”.
  • RTU docentam, SIA “Ekodoma” valdes priekšsēdētājam, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedras vadītājam zinātniskajā darbā Dr.sc.ing. Claudio ROCHAS par darbu: ”Saules kombisistēmas eksperimentālā analīze. Optimizācija.”
  • RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta darbiniekam, Tallinas Tehniskās universitātes vadošajam pētniekam Dr.sc.ing. Jānim ZAĶIM par darbu: “Reaktīvas jaudas nepārtrauktās kompensācijas iespējas ar regulējamu LC sistēmu palīdzību”.
Pēdējā atjaunošana 18-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS