Zinātnes popularizēšana sabiedrībā

18-12-2009

5.novembra sēdi “Zinātnes popularizēšana sabiedrībā” sagatavoja LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa, LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa un LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa.

Sēdes ievadā LZA FTZN priekšsēdētājs akadēmiķis Juris Jansons informēja, ka šogad LZA jau trešo reizi piešķīrusi LZA korespondētājlocekļa Artura Balklava-Grīnhofa balvu zinātnes popularizēšanā. Balva iedibināta ar LZA Senāta 2006. gada 7. marta lēmumu, un tās mērķis ir atzīmēt zinātnieku un žurnālistu nopelnus un mudināt viņus turpmākam aktīvam darbam. LZA 2008.gadā balva pasniegta LZA goda doktoram Aldonim Vēriņam par izcilu devumu puķkopības un daiļdārzkopības sasniegumu popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robežām. Šodien ir iespēja noklausīties šā izcilā zinātnieka un zinātnes popularizētāja priekšlasījumu. Balvas laureāts Aldonis Vēriņš pastāstīja par savu ilggadīgo galvenā redaktora darbu vecākajā un zinošākajā dārzkopības žurnālā Baltijas valstīs “Dārzs un Drava”. Lai gan šobrīd mūsu veikalos pārdošanā ir ļoti daudz krāsainu grāmatu par dārzkopību, tās jālieto ar diezgan lielu piesardzību un apdomību, jo neviens nevar garantēt, ka grāmatu padomi ir lietojumi mūsu klimata apstākļos. Referents uzsvēra, ka žurnāls “Dārzs un Drava” dod iedzīvotājam tikai pie mums Latvijā pārbaudītas rekomendācijas.

Savukārt, par Latvijas Dabas muzeja devumu zinātņu popularizēšanā runāja Latvijas Dabas muzeja direktores vietniece zinātniskajā darbā Dr.sc.paed. Guna Bagrade. Latvijas Dabas muzejā ir vecākā kompleksā dabas bagātību krātuve Baltijā. Muzejs vāc un glabā Latvijas un pasaules dabas kolekcijas, veic muzeja krājuma zinātnisko izpēti un popularizēšanu ekspozīcijās, izstādēs u.c. darbības veidos, vispusīgi izmanto muzejiskās vērtības vides izglītības darbā, piedalās vides izpētes un aizsardzības darbā, Latvijas un pasaules dabas daudzveidības apzināšanā. Savā darbā muzejs izmanto jaunus zinātnes popularizēšanas veidus: gan internetu, gan dažādas izstādes, labdarības akcijas, konkursus, darbu ar bērniem un skolniekiem. Pasākumi ir ļoti populāri un labi apmeklēti.

Noklausījušies un apsprieduši referātus, sēdes dalībnieki nolēma: Sakarā ar to, ka krīžu laikā zinātnes popularizēšanas problēmas Latvijā ir ļoti svarīgas, ir nepieciešams atbalstīt veiksmīgu žurnāla “Dārzs un Drava” un Latvijas Dabas muzeja praksi un izplatīt viņu pieredzi sabiedrības izglītībā un topošās Latvijas inteliģences audzināšanā.

Sēdi atreferēja Dr. Sofja Negrejeva

Powered by Elxis - Open Source CMS