Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pārskats par darbu 2009. gadā

17-12-2009

VZK komisija 2009. gadā izskatīja 117 un akceptēja 116 promocijas darbus, no tiem 7 tika atgriezti promocijas padomēm un akceptēti pēc komisijas recenzenta rekomendēto labojumu izdarīšanas, viena darba izskatīšana atlikta. 2008. gadā komisija izskatīja 180 darbus, akceptēja 177. 2009. gadā akceptēto promocijas darbu skaits salīdzinājumā ar 2008. gadu ir samazinājies par 34,5 %.

2009. gadā akceptētie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2008. gadā akceptēto darbu skaits): arhitektūra – 1 (1), bioloģija – 5 (11), būvzinātne un siltumenerģētika – 3 (5), datorzinātne un informācijas tehnoloģijas – 5 (10), ekonomika un vadībzinātne – 10 (27), elektrotehnika un telekomunikācijas – 3 (2), enerģētika un elektrotehnika – 2 (2), farmācija – 0 (3), farmakoloģija 1 (0), filozofija 1 (2), fizika – 3 (11), ģeogrāfija – 1 (5), ģeoloģija 1 (0), juridiskā zinātne – 9 (5), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes – 6 (7), laukkopība – 1 (0), lauksaimniecības inženierzinātne – 0 (3), literatūrzinātne – 5 (5), lopkopība – 0 (1), mākslas zinātne – 2 (4), matemātika – 1 (4), materiālzinātne – 4 (1), medicīna 18 (21), mehānika un mašīnzinātne – 3 (4), mežzinātne un materiālzinātne– 1 (7), pārtikas zinātne – 3 (3), pedagoģija – 11 (10), psiholoģija – 2 (4), socioloģija, politikas un komunikāciju zinātne – 1 (1), teoloģija – 2 (0), transports un satiksme – 2 (4), valodniecība – 3 (2), veterinārmedicīna – 1 (1), vēsture – 3 (4), vides zinātne 4 (0).

Akceptētie darbi pa augstskolām iedalās sekojoši: LU – 43 (78), RTU – 27 (43), RSU – 15 (21), LLU – 12 (22), DU – 7 (7), Policijas akadēmija 6 (2), Latvijas Sporta akadēmija – 4 (0), Latvijas Mūzikas akadēmija – 1 (1), LPU – 1 (1), Latvijas Kultūras akadēmija 1 (0), TSI – 0 (1), Latvijas Mākslas akadēmija 0 (1).

Raimonds Valters, VZK komisijas priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana 18-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS