IN MEMORIAM

3-12-2009
zv/zv395-3.JPG 

Akadēmiķis
Edmunds Lukevics
(14.12.1936 – 21.11.2009)

Šī gada 21. novembrī pēkšņi mūžībā aizgājis viens no Latvijas izcilākajiem zinātniekiem - LZA akadēmiķis, profesors Edmunds Lukevics 

Edmunds Lukevics dzimis 1936.gada 14. decembrī Liepājā. 1958. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāti. Studiju gados strādājis Gustava Vanaga vadītajā zinātniskajā pulciņā, publicējot pirmos zinātniskos darbus. Visa turpmākā E. Lukevica darbība ir saistīta ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (OSI), kur viņš strādāja no 1958. gada līdz sava mūža pēdējai dienai.

1966. gadā E. Lukevics iegūst ķīmijas zinātņu kandidāta, 1973. gadā – ķīmijas zinātņu doktora grādu. No 1970. gada viņš vada Metālorganiskās ķīmijas laboratoriju, 1980. gadā kļūst par OSI direktora vietnieku zinātniskajā darbā, 1982. gadā – par OSI direktoru, kura pienākumus viņš pildīja līdz 2003. gadam. 1982. gadā ievēlēts par LZA korespondētājlocekli,1987. gadā – par LZA īsteno locekli. Jau agri E. Lukevics izvēlas patstāvīgu pētnieciskā darba jomu – IV grupas elementu organisko savienojumu ķīmiju; viņš ir viens no biosilīcijorganiskās un biogermānijorganiskās ķīmijas izveidotājiem pasaules mērogā. Šajās nozarēs publicētās E.Lukevica monogrāfijas guvušas plašu starptautisku rezonansi. Vēl pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas E. Lukevica vadībā Organiskās sintēzes institūtam bija nozīmīga loma bijušajā PSRS merogā jaunu medicīnas un lauksaimniecības ķimizācijas preparātu radīšanā un to iegūšanas tehnoloģiju izstrādē. To veicināja arī E.Lukevica aktīvā darbība Valsts Zinātnes un tehnikas komitejas Zinātniskas padomes komisijā “Sērorganisko savienojumu ķīmija un tehnoloģija” un PSRS ZA komisijas “Metālorganisko savienojumu izmantošana tautsaimniecībā” priekšsēdētāja postenī, kā arī līdzdalība daudzās citās valsts zinātniskajās komisijās un padomēs. Pateicoties institūta neatlaidībai un efektīvai administratīvai vadībai 90. gadu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos, institūts veiksmīgi reorganizējās, saglabājot vadošas pozīcijas vairākās medicīniskās ķīmijas nozarēs arī starptautiskā mērogā.

Nozīmīga loma Latvijas zinātniskās vides veidošanā un zinātnieku profesionalitātes celšanā bija E. Lukevica aktīvajai darbībai, vadot OSI Zinātnisko padomi un Doktora disertāciju aizstāvēšanas, vēlāk – Habilitācijas un promocijas padomi, kā arī aktīvi darbojoties LU Habilitācijas un promocijas padomē ķīmijā. Nepārvērtējams ir viņa ieguldījums starptautiskā žurnāla Химия гетероциклических соединений  (Chemistry of Heterocyclic Compounds, Plenum Press, USA) galvenā redaktora amatā (1985-2009), kā arī žurnālu Applied Organometallic Chemistry, Main Group Metal Chemistry, Metal-Based Drugs, Mendeleev Communications, Advances in Heterocyclic Chemistry, Silicon Chemistry redkolēģiju sastāvā.

E.Lukevica patiešām milzu devums metālorganiskajā, bioorganiskajā, fizikālorganiskajā ķīmijā un citās zinātniskās jomās ietverts daudzās monogrāfijās, pārskatos, zinātniskās publikācijās, autorapliecībās, patentos, kuru kopskaits pārsniedz divus tūkstošus. Pērnā gadsimta 90. gados un mūsu gadsimta sākumā Edmunds Lukevics bija visbiežāk citētais Latvijas zinātnieks.

Akadēmiķa vadībā izstrādātas un aizstāvētas 33 disertācijas. Viņa audzēkņi sekmīgi veido savu zinātnisko karjeru ne tikai Latvijā, bet arī daudzās ārvalstīs (Lielbritānijā, ASV, Izraēlā, Krievijā, Baltkrievijā).

E. Lukevica ieguldījums zinātnē un tautsaimniecībā ir augsti novērtēts. Viņš ir saņēmis divas Latvijas PSR Valsts prēmijas, Latvijas Ministru kabineta balvu (2004), apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi. Akadēmiķis E.Lukevics ir LZA Lielās medaļas laureāts. Viņš apbalvots ar Milānas Universitātes Sudraba medaļu, saņēmis daudzas LZA Prezidija prēmijas, LZA Gustava Vanaga prēmiju, LZA un a/s Grindeks balvu, kā arī Solomona Hillera, Gustava Vanaga, Dāvida Hieronīma Grindeļa, Lidijas Liepiņas, Osvalda Šmīdeberga, Paula Valdena medaļas.

Akadēmiķis E Lukevics mira Rīgā, viņa mūža miera vieta ir Skrīveru Vecajos kapos. Ar saviem izcilajiem sasniegumiem ķīmijā, darba mīlestību un atbildības sajūtu, enciklopēdiskajām zināšanām, cieņas pilno attieksmi pret kolēģiem Edmunds Lukevics iemantojis līdzcilvēku atzinību. Viņa gaišo tēlu savā atmiņā paturēs Latvijas zinātnieki un darba kolēģi.

Latvijas organiskās sintēzes institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija

Pēdējā atjaunošana 3-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS