Rosinām savlaicīgi pieteikties īstermiņa vizītēm 2010. gadā!

3-12-2009

“Kal ratus ziemā, ragavas – vasarā”, šo tautas teicienu var pilnībā attiecināt uz īstermiņa vizīšu plānošanu LZA divpusējās sadarbības līgumu ietvaros.

Ikvienam Latvijas zinātniekam ir iespēja pieteikties īstermiņa vizītēm tādās ārvalstu institūcijās, kas iekļaujas LZA partnerakadēmiju struktūrā. LZA un tās partnerakadēmijas (skat. tabulu) atbalsta abu pušu zinātnieku īstermiņa vizītes, pielietojot izmaksu sadales (cost-sharing) modeli:

vizīšu mērķis: veikt kopīgus pētījumus, uzsākt sadarbību ar savas zinātnes nozares kolēģiem, strādāt bibliotēkās, arhīvos un/ vai piedalīties zinātniskās konferencēs;

pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri jeb pieņēmējinstitūciju ārvalstīs;

LZA partner- jeb pieņēmēja akadēmija nodrošina finansiāli Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī un vizītes darba programmu, bet LZA nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos un saskaņo zinātnisko programmu Latvijā; vizītes dalībnieks pats kārto starptautiskā transporta izmaksu jautājumu.

LZA Valde 2009.gada 14.janvārī apstiprināja atjauninātos “Noteikumus par Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros” (skatīt http://www.lza.lv/ sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība). LZA vieszinātnieki, kuri ierodas LZA sadarbības līguma ietvaros, iespēju robežās tiks izmitināti Akadēmijas viesu istabās augstceltnes 14. stāvā.

Lūdzam iesniegt pieteikumus 2010. gada vizītēm līdz 1. februārim. Tādos gadījumos, kad plānoto dienu skaits (skat. tabulu) nebūs izsmelts, pieteikumi tiks pieņemti līdz 1. oktobrim (2-3 mēneši pirms vizītes sākuma). Sīkāku informāciju par līgumiem un zinātnieku apmaiņas nosacījumiem var saņemt pie LZA starptautisko sakaru speciālistēm. Tel. 67227391, mob. 26478619; e-pasts:

Neapšaubāmi, ka viens no galvenajiem zinātņu akadēmiju sadarbības līgumu mērķiem ir veicināt un atbalstīt stabilu zinātnisku kontaktu izveidošanos starp abu valstu zinātniekiem.

Šādā kontekstā jāatzīmē, ka, sākot ar 2010. gadu, Britu akadēmija, līdzīgi kā Londonas Karaliskā biedrība (jau 2005.g.), būtiski maina kārtību, kā tiek atbalstīta zinātnieku mobilitāte un starptautiskā sadarbība, proti, finansiālu atbalstu var saņemt tikai kopīgu projektu realizācijai, turklāt pieteikumu var iesniegt britu zinātnieki. Sīkākai informācijai humanitāro un sociālo zinātņu pētniekus lūdzu skatīt http://www.britac.ac.uk/funding/guide/srg.cfm, bet dabaszinātņu un lietišķo zinātņu pētniekiem – http://www.royalsociety.org/International-Joint-Projects/.

Sadarbība ar Taivanas zinātniekiem arī notiek kopīgu projektu ietvaros. Skat. Akadēmijas mājas lapas sadaļu Starptautiskie sakari/Latvija-Lietuva-Taivāna. Der ielāgot, ka Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds izsludinājis 2010. gada 29. aprīli par jaunu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi un 2009. gada zinātniskās apmaiņas vizīšu statistika

Nr. p.k.

LZA partnerinstitūcija – zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

Īpaši nosacījumi un ieteikumi

2009. gadā izmantoto dienu skaits (vizīšu skaits)

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai AZA institūti

20 (1)

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

 

3 (1)

7(1)

3

Berlīnes–Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojektiem

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

 

30(3)

41(6)

5

Čehijas ZA

56 dienas

Tikai ČZA institūti

54(9)

25(3)

6

Igaunijas ZA

75 dienas

 

74(8)

69(13)

7

Itālijas NZA

60 dienas

 

8

Izraēlas ZA

6 nedēļas

 

11(1)

9

Krievijas ZA

70 dienas

Tikai KZA institūti

15(2)

56(8)

10

Lietuvas ZA

75 dienas

 

66(15)

57(17)

11

Melnkalnes ZA

21 diena

 

8(2)

12

Norvēģijas ZA

12 nedēļas

 

13

Polijas ZA

100 dienas

G.k.kopprojektiem

51(4)

86(5)

14

Slovākijas ZA

21 diena

 

3(1)

22(2)

15

Somijas ZA

***

 

16

Šveices ZA

8 nedēļas

 

17

Ukrainas NZA

30 dienas

 

9(1)

25(1)

18

Ungārijas ZA

10 nedēļas

 

5(1)

8(1)

19

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

 

18(2)

5(1)

 

KOPĀ:

964 dienas

 

412(56)

390(59)

LZA ir vairākas partnerakadēmijas, ar kurām par zinātnieku apmaiņu jāvienojas katrā konkrētā gadījumā vai arī ir īpaša vizītes sagatavošanas kārtība: Kanādas Karaliskā b-ba, Saksijas ZA , Francijas ZA, Slovēnijas ZA.

Anita Draveniece
LZA Starptautiskie sakari

Pēdējā atjaunošana 3-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS