Kandidātu saraksts 2009.gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām

23-10-2009

AKADĒMIĶI (4 vakances)

Ausma Cimdiņa – dz. 30.09.1950., LZA kor.loc. (2003), Dr.philol. (1992), LU profesore.

Oļģerts Dumbrājs – dz.16.02.1942., LZA ārzemju loc. (2001), Ph.D. fizikā, profesors, LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks.

Ingrīda Rumba – Rozenfelde – dz. 16.09.1959., LZA kor.loc. (2005), Dr.habil.med. (1996), LU Medicīnas fakultātes profesore, fakultātes dekāne.

Nikolajs Sjakste – dz. 11.05.1955., LZA kor.loc. (2005), Dr.habil.biol. (1992), LU Medicīnas fakultātes profesors, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Bioķīmijas grupas vadītājs.

Aivars Stranga – dz. 15.06.1954., LZA kor.loc. (1998), Dr.habil.hist. (1994), LU profesors.

Pēteris Šipkovs – dz.16.06.1944., LZA kor.loc. (2000), Dr.habil.sc.ing. (1993), profesors, Fizikālās enerģētikas institūta Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs.

Grigorijs Veinbergs – dz. 17.07.1941., LZA kor.loc. (2003), Dr.habil.chem. (1987), Latvijas Organiskās sintēzes institūta Metālorganiskās ķīmijas laboratorijas vadošais pētnieks.

Ludmila Vīksna – dz. 22.10.1946., LZA kor.loc. (2003), Dr.habil.med. (1992), RSU profesore.

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Fizikas un tehniskās zinātnes:

fizika– 2

Jevgenijs Kotominsdz. 20.09.1949., Dr.habil.phys. (1992), LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks.

Andris Muižnieks – dz. 1.08.1961., Dr.phys. (1992), LU asoc. profesors.

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātnes:

bioloģija –1

Aija Linēdz. 19.11.1973., Dr.biol. (2002), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece.

ķīmija – 1

Valdis Kokarsdz. 10.09.1951., Dr.chem. (1979), RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors, fakultātes dekāns.

Osvalds Pugovičsdz. 16.07.1963., Dr.chem. (1998), Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietnieks, Bioloģiski aktīvu savienojumu analīzes lab.vad. (1996–2004).

medicīna – 2

Dace Gardovskadz. 30.12.1952., Dr.habil.med. (1996), RSU profesore, Pediatrijas katedras vadītāja, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas klīnikas vadītāja.

Dainis Krieviņš – dz.28.06.1967., Dr.med. (1998), LU Medicīnas fakultātes asociētais profesors, P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas centra asinsvadu ķirurgs, flebologs.

Valdis Pīrāgsdz. 1961., Dr.med magna cum laude (1995, Ruhr –Universitat Bochum), Dr.med. (1995, Latvija), LU Medicīnas fakultātes profesors, Iekšķīgo slimību katedras vadītājs.

Humanitārās un sociālās zinātnes:

kultūras vēsture – 1

Juris Urtānsdz.15.12.1952., Dr.hist. (1988), Dr.habil. art. (1998), Latvijas Kultūras akadēmijas profesors.

Lauksaimniecības un meža zinātnes:

meža zinātnes – 1

Tālis Gaitnieks dz. 8.09.1957., Dr.biol. (1991), Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks.

Pēdējā atjaunošana 29-10-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS