LZA goda doktora diplomu saņem prof. Juhans Maiste

23-10-2009
zv/zv392-1.JPG

A. Edžiņas foto

 

13. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēdē Tartu universitātes profesoram Juhanam Maistem pasniedza LZA goda doktora diplomu. Prof. Dr. art. Juhanu Maisti par goda doktoru mākslas zinātnēs (Dr.h.c. art.) LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa ievēlēja š.g. 7. maijā, nodaļas lēmumu LZA Senāts apstiprināja 26. maijā.  

Ar prof. Juhanu Maisti Senāta locekļus iepazīstināja akadēmiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Dr. habil art. Ojārs Spārītis, raksturojot viņu kā erudītu mākslas pētnieku, kuram nereti ir savs, no vispārpieņemtā atšķirīgs viedoklis (nesen iznākusi viņa grāmata par Igaunijas mākslas vēsturi). Zīmētājs un arhitekts, Vidzemes muižu ēku projektētājs, vēlākais Tērbatas universitātes profesors Johans Vilhelms Krauze (1757 – 1828), kurš sadraudzējās ar Johanu Kristofu Broci (1742 – 1823) – tie ir seni Latvijas un Igaunijas mākslas saskares punkti, kas interesē prof. J. Maisti. Šodienas saskare ir daudz reālāka – desmit gadu laikā prof. J.Maiste Tallinas Mākslas institūtā izveidoja mākslas un arhitektūras restaurācijas skolu, kur studenti var iegūt pilnu – bakalaura, maģistra, doktora – augstāko izglītību. Tur profesiju apgūst un pilnveidojas arī studenti un mākslas zinātnieki no Latvijas. Kā profesors teica, sākumā ir jāapgūst restaurācijas filozofija un tikai tad viss pārējais. Iebraucot no Tartu Tallinā, nepatīkamas izjūtas izraisot tas, ka nereti vecpilsētā restaurācija kļūst pašmērķīga un kalpo vienīgi tūrisma interesēm. Tartu tas viss norit dabiskāk.

Pēdējā atjaunošana 23-10-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS