ĪSUMĀ

23-10-2009

16.oktobrī LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē tās dalībnieki noklausījās un apsprieda divus LZA īsteno locekļu kandidātu un trīs korespondētājlocekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus. LZA korespondētājlocekle, LU Medicīnas fakultātes profesore Dr.habil.med. Ingrīda Rumba–Rozenfelde referēja par tēmu “Bērnu slimību riska faktori”. LZA korespondētājlocekle , RSU profesore Dr.habil.med. Ludmila Vīksna sniedza pārskatu par pētījumiem vīrushepatīta jomā – “Hronisks vīrushepatīts C: jauni priekšstati, jaunas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas”.

Korespondētājlocekļa kandidāte medicīnā RSU profesore Dr.habil.med. Dace Gardovska nolasīja referātu “ Vai Latvijā uz problēmām orientēti zinātniski pētījumi pediatrijā var uzlabot mūsu bērnu veselību?”. Par otra pretendenta Dr.med. Daiņa Krieviņa zinātnisko veikumu sēdes dalībniekus informēja akad. Rafails Rozentāls. Korespondētājlocekļa kandidātes bioloģijā Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra grupas vadītājas Dr.biol. Aijas Linē ziņojuma tēma bija “Biomarķieri vēža diagnostikai, prognostikai un terapijas efektivitātes prognozēšanai”. Par saviem pētījumiem “Organiskie savienojumi fotorefraktīvajiem hologrāfisko ierakstu un gaismu izstarojošo diožu materiāliem” pārskatu sniedza korespondētājlocekļa kandidāts ķīmijā RTU profesors Dr.chem. Valdis Kokars. Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem – LZA īst.loc. kandidātiem Dr.habil. med. I.Rumbai–Rozenfeldei un Dr.habil.med. L.Vīksnai, LZA korespondētājlocekļu kandidātiem Dr.habil.med. D.Gardovskai un Dr.med. D.Krieviņam, Dr.chem. V.Kokaram un Dr.biol. A.Linē.

Nodaļas locekļi nobalsoja arī par LZA goda doktora grāda Dr.h.c.med. piešķiršanu RSU profesorei Ivetai Ozolantai.

B.Ā.

Pēdējā atjaunošana 23-10-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS