NOLIKUMS par balvām jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos

23-10-2009

Grozījumi apstiprināti: LLU Zinātnes Padomes sēdē 2003.gada 29.janvārī un atbalstīti LLMZA prezidijā

NOLIKUMS

par Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Hipotēku bankas balvām jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos

Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas (LLMZA), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Hipotēku bankas (HB) balvas – diplomus un naudas prēmijas par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos uz konkursa pamata var piešķirt doktorantiem, maģistrantiem vai jauniem pētniekiem, ja viņi iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 gadiem.

Katru gadu piešķir 6 balvas par izcilākiem pētījumiem, kuri veicina lauku attīstību, tās modernizāciju, uzņēmējdarbību, efektīvu kredītu un finansu līdzekļu izmantošanu.

Balvas tiek piešķirtas divās sesijās, – pavasarī (maijā) un ziemā (decembrī). Katrā sesijā tiek piešķirtas 2 balvas maģistrantiem (apmēram Ls 250 katra) un 1 balva doktorantiem vai jauniem pētniekiem (apmēram Ls 500).

Balvu kopsumma ik gadus ir Ls 2000 un to izmaksu finansiāli nodrošina Hipotēku banka.

Konkursu rīko Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidijs un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Doktorantūras daļa. Darbus vērtē LLMZA prezidentes un LLU rektora apstiprināta ekspertu komisija, kurā ietilpst Hipotēku bankas pārstāvis.

Balvu pretendenti iesniedz pieteikumu LLU Doktorantūras daļā līdz katra gada 15. aprīlim vai 15. novembrim, pievienojot šādus dokumentus:

• LLMZA nodaļas, LLU Zinātnes padomes vai LLU fakultātes domes ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un jaunā zinātnieka raksturojums;

• konkursa darbu (var būt arī doktora disertācija vai maģistra darbs), titullapā norādot augstskolu vai zinātnisko iestādi, darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu. Uz titullapas jānorāda – LLMZA, LLU un HB jauno zinātnieku darbu konkursam;

• īsu darba anotāciju latviešu valodā;

• publikāciju sarakstu;

• autora dzīves un darba gājums (CURRICULUM VITAE).

Ekspertu komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai apstiprina LLMZA prezidijs, pieaicinot Hipotēku bankas pārstāvi. Konkursa rezultāti tiek publicēti presē.

Konkursa uzvarētājiem balvas pasniedz LLMZA kopsapulcē vai LLU Akadēmiskajā sēdē.

Godalgotie darbi vienu gadu glabājas LLU Doktorantūras daļā, pēc tam tiek atdoti autoriem

Pēdējā atjaunošana 23-10-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS