KONKURSI

3-09-2009
Pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku vārdisko balvu nolikumu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
izsludina pretendentu konkursu

BENJAMIŅA TREIJA

vārdiskai balvai ekonomikas zinātnē.

Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru pētījumi ir nozīmīgi Latvijai. Balvu piešķir tikai atsevišķam zinātniekam, no autoru kolektīva – vadošajam autoram. Balvas laureāts saņem diplomu un prēmiju profesora mēnešalgas apmērā. Balvas laureātam ir tiesības uzrādīt “Apbalvots ar Benjamiņa Treija balvu”.

Kandidātus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Benjamiņa Treija vārdiskās balvas pretendentu konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, selekcijas, izmēģinājumu un mācību saimniecību zinātnieku kolektīvi.

Pieteikumi pretendentu konkursam iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātņu daļā, Jelgavas pilī, Lielā iela 2, Jelgava, LV–3001, tālrunis 3005685, līdz 2009. gada. 14.septembris, pievienojot:

– izvirzītāja ieteikumu;

– izvirzīto darbu vai tā kopsavilkumu;

– autora Curriculum vitae;

– autora parakstītu izvirzītā darba anotāciju.

Iesniegtos darbus vērtēs ar LLU rektora rīkojumu noteikta konkursa komisija. Darbus, kas nav ieguvuši balvu, atpakaļ neizsniedz.


KO N KU R S S

Pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku vārdisko balvu nolikumu,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
izsludina pretendentu konkursu

ARVĪDA LEPPIKA
vārdiskai balvai inženierzinātnēs,
lauksaimniecības mehanizācijā.

Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru pētījumi ir nozīmīgi Latvijai. Balvu piešķir tikai atsevišķam zinātniekam, no autoru kolektīva – vadošajam autoram. Balvas laureāts saņem diplomu un prēmiju profesora mēnešalgas apmērā. Balvas laureātam ir tiesības uzrādīt “Apbalvots ar Arvīda Leppika balvu”.

Kandidātus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Arvīda Leppika vārdiskās balvas pretendentu konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, selekcijas, izmēģinājumu un mācību saimniecību zinātnieku kolektīvi.

Pieteikumi pretendentu konkursam iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātņu daļā, Jelgavas pilī, Lielā iela 2, Jelgava, LV–3001, tālrunis 3005685, līdz 2009. gada. 2.septembrim, pievienojot:

– izvirzītāja ieteikumu;

– izvirzīto darbu vai tā kopsavilkumu;

– autora Curriculum vitae;

– autora parakstītu izvirzītā darba anotāciju.

Iesniegtos darbus vērtēs ar LLU rektora rīkojumu noteikta konkursa komisija. Darbus, kas nav ieguvuši balvu, atpakaļ neizsniedz.

Balvu pasniegs Arvīda Leppika 120 gadu dzimšanas atceres dienā, 2009.gada 17. septembrī.


 

KONKURSS

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem :

Cietvielu fizikā – vadošais pētnieks1 štata vieta
– pētnieks – 4 štata vietas
– asistents – 2 štata vietas

Materiālu fizika – asistents – 1 štata vieta

Teorētiskajā fizikā – vadošais pētnieks – 1 štata vieta

Pieteikumā jānorāda nozare, kurā vēlas pretendēt.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža Rīgā, Ķengaraga ielā 8, 338. istabā. Tālrunis uzziņām 7260556.

Pieteikumam pievienot:

1.Zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;

2.CV;

3.Publicēto darbu sarakstu;

4.Citas, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles.)


E. Gudrinieces un A. Ieviņa
STIPENDIJU KONKURSS

Latvijas Zinātņu akadēmijas Fonds un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds izsludina konkursu uz akadēmiķu E. Gudrinieces un A. Ieviņa stipendijām ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā 2009. /2010. g. Stipendijas Ls 150 mēnesī uz desmit mēnešiem piešķir konkursa kārtībā, un to mērķis ir veicināt pētījumus ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā un jaunu speciālistu sagatavošanu šajā nozarē.

Konkursam, atbilstoši stipendiju nolikumam, lūdzam pieteikties līdz š. g. 25. septembrim LZA sekretariātā ( Akadēmijas lauk. 1, Rīgā, LV – 1050, tel. 67225361).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties LZA Fondā vai RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.


Powered by Elxis - Open Source CMS