LZA HSZN darba plāns 2009. gada I pusgadam

9-07-2009

Janvāris

15. janvārī plkst. 19:00 – Jaunā Rīgas teātra izrādes "Vectēvs" (V. Daudziņš/A. Hermanis) apmeklējums. Režisora, LZA goda locekļa A. Hermaņa ielūgums

20. janvārī plkst. 12:30 – LZA goda locekļa Jāņa Strupuļa jubilejas personālizstādes „Ubi amor hominum, ibi amor artis” (Kur ir mīlestība pret cilvēkiem, tur ir arī mīlestība pret mākslu. Hipokrats) atklāšana LZA Izstāžu telpā

 

22. janvārī plkst. 13:00 – HSZN izbraukums uz Gulbenes raj. Kalnienu. Pasākums "Sarmītes Balodes "Kalnienas grāmata" kultūrvēsturiskajā ainavā". Piedalās: akadēmiķis S. Cimermanis, akadēmiķe I. Jansone, LZA korespondētājlocekle A. Stafecka

Februāris

11. februārī plkst.10.00 – Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā Rūpniecības ielā 10 rakstu krājuma „Letonika. Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste” atvēršana (atb. akadēmiķis S. Cimermanis)

12. februārī plkst. 18:00 – RLB Līgo zālē Letonikas gada izskaņas pasākums "Latviešu valodas pētnieki. No klaušu laikiem līdz savai valstij". Dr. philol. Sarmas Kļaviņas tāda paša nosaukuma grāmatas atvēršana. Pasākumu vada: akadēmiķis O. Spārītis, akadēmiķe I. Jansone: piedalās: Dr. philol. S. Kļaviņa, akadēmiķis J. Stradiņš, akadēmiķis T. Jundzis u.c.

12. februārī 13.00 – Misiņa bibliotēkā LAB un LZA pasākums "2008. gads Latvijas grāmatniecībā". Izstādes atklāšana

17. februārī plkst. 12:30 – Ulda Beķera darbu izstādes „Raksts: nepazīstamā pasaule” atklāšana LZA Izstāžu telpā

26. februārī plkst. 14.00 – Senāta zālē HSZN sēde. Diskusija „Mūsdienu teātris un skatītājs” (atb. akadēmiķis V. Hausmanis), LZA HSZN darbība 2008. gadā (atb. akadēmiķe I. Jansone). Jaunāko publikāciju izstāde

Marts

17. martā plkst. 12:30 - tēlnieka Gļeba Panteļejeva personālizstādes atklāšana LZA Izstāžu telpā

19. martā plkst. 14.00 LA II stāva sēžu zālē HSZN sēde. LZA korespondētājloceklis Dr. oec. Uldis Osis. Latvijas ekonomika; situācijas analīze, nākotnes prognozes. Pasākums pārcelts uz LZA pilnsapulci.

31. martā plkst. 16:00 LU Mazajā aulā akadēmiķa K. Torgāna grāmatas "Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999–2008" atvēršana un autora jubilejas pasākums.

Aprīlis

2. aprīlī plkst. 14:00 – LZA Pavasara pilnsapulce . LZA korespondētājloceklis Dr. oec. Uldis Osis. Ekonomiskā krīze – „kritiens uz augšu”

20. aprīlī plkst. 15:00 – LZA Mazajā zālē Latvijas Juristu dienu atklāšana. Konference "LR Satversmes un vēlēšanu sistēmas reformu nepieciešamība"

23. aprīlīLZA izbraukuma sēde Liepājā. Latvijas Zinātņu akadēmijas un Liepājas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana

28. aprīlī – LZA goda locekļa Induļa Ojāra Rankas jubilejas izstādes "Latvijai un savai dzimšanas dienai" atklāšana LZA izstāžu telpā

28. aprīlī – LZA izbraukuma sēde Valmierā. A. Čehovs. „Ķiršu dārzs”, režisors LZA goda loceklis Oļģerts Kroders (Valmieras Drāmas teātrī)

Maijs

7. maijā plkst. 15.00 – HSZN sēde. LZA korespondētājloceklis Dr.sc.pol. Artis Pabriks "Latvijas pieci gadi Eiropas Savienībā: pieredze un problēmas". Diskusijā piedalās: E. B. Deksnis, akadēmiķis T. Jundzis

8.–9. maijā – Starptautiska konference "Pieci gadi ES: aktuālas ekonomikas vadības un tiesību problēmas" (atb. akadēmiķis T. Jundzis)

20. maijā – Latvijas Tautas frontes LZA nodaļai – 20.

26. maijā – mākslinieka Jāzepa Pīgožņa izstādes „Latvijas gadalaiki” atklāšana LZA izstāžu telpā

Jūnijs

4. jūnijā – LZA izbraukuma sēde ievērojamos vēstures un tūrisma objektos – Livonijas ordeņa mūra pilī Cēsīs un Āraišu ezerpilī . (LZA goda doktore Zigrīda Apala un LZA goda doktors Dr. hist. Jānis Apals)

9. jūnijā – Jāņa Brenča fotoizstādes „Citāda reportāža” atklāšana LZA izstāžu telpā

Pēdējā atjaunošana 9-07-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS