Apbalvojums akadēmiķim Dr.habil art. Ojāram Spārītim

12-06-2009

Somijas prezidente Tarja Halonena piešķīrusi Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim, Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram Dr.habil.art. Ojāram Spārītim Somijas Baltās Rozes Ordeņa Bruņinieka Pirmās šķiras ordeni. Ordeni pasniedza Somijas vēstniece Marija Sereniusa 4.jūnijā īpašā apbalvošanas ceremonijā, kas notika vēstniecības telpās Rīgā.

O.Spārītis ir devis nozīmīgu ieguldījumu Somijas un Latvijas kultūras un sadarbības attiecību veidošanā, būdams Somijas vēstniecības sadarbības partneris daudzu izstāžu, pasākumu un konferenču rīkošanā. Viņš arī aktīvi piedalījies Jaņa Rozentāla biedrības muzeja izveidošanā Helsinkos. Prof. O.Spārītim ir izveidojusies cieša sadarbība ar Jiveskiles universitāti baznīcas kultūras mantojuma pētīšanā, aizsardzībā un restaurācijā, realizējot kopīgus projektus. Kopā ar somu speciālistiem viņš ir organizējis starptautiskas arhitektūras un mākslas konferences. Piedaloties Jiveskiles universitātes lekciju un pētniecības programmā kā vieslektors, profesors ir arī dziļāk aplūkojis Somijas baznīcas arhitektūru un baznīcas mākslu. Kā nozares speciālists viņš ir dalījies savās zināšanās ar daudzām somu delegācijām un lekcijās izglītojis Latvijas studentus par somu arhitektūru un mākslu.

“Latvijas Vēstnesis” Nr.89, 09.06.2009.

Powered by Elxis - Open Source CMS