UEAA konference Jūrmalā

12-06-2009

2009.gada 28.–30.maijā Jūrmala norisinājās Eiropas lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (turpmāk–Apvienība) starptautiskā konference “Zinātnes attīstība pasaules finanšu krīzes apstākļos” (turpmāk–Konference). Šajā konferencē galvenā tēma bija zinātne kā vadošais virzītāja spēks. Tika diskutēts par zinātni un ekonomikas izaugsmes iespējām krīzes apstākļos.

Galvenās Konferencē pieņemtās atziņas:

1) zinātnisko pētījumu finansējuma samazināšana var ilgstoši negatīvi ietekmēt ne tikai pašu pētījumu kvalitāti, bet arī praktiskās lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstīb;

2) ņemot vērā Latvijas eksporta produkcijas apjomus, kur ievērojamu vietu ieņem pārtikas un kokrūpniecības produkti, starp zinātnes prioritātēm 2010.–2013.g. jābūt lauksaimniecībai (agrobiotehnoloģijai) un mežzinātnei;

3) krīzes apstākļos ieklausīšanās zinātnieku – ekspertu ieteikumos politiķiem ir vēl svarīgāka nekā valsts izaugsmes apstākļos, jo īsā laika periodā ir jāpieņem izšķiroši lēmumi.

Šīs atziņas jau ir iesniegtas Izglītības un zinātnes ministrijai, Zemkopības ministrijai un Ekonomikas ministrijai.

Konferences laikā tika apbalvoti trīs jaunie zinātnieki, kuri ieguva Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Hipotēku bankas (HB) balvas – diplomus un naudas prēmijas par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Kopumā Apvienība aptver 18 dalībvalstu – Baltkrievijas, Bulgārijas, Horvātijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Krievijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Ukrainas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas vai līdzīgas institūcijas, kas rotācijas kārtībā nodrošina diskusiju organizēšanu un rekomendāciju sniegšanu politikas veidotājiem par lauksaimniecības, pārtikas un dabas zinātņu aktuāliem jautājumiem Eiropā, veic kopīgus pētījumus, kā arī īsteno citus uzdevumus. No 2008.gada līdz 2010.gadam Latvija ir ievēlēta par Apvienības prezidējošo valsti. Par Apvienības prezidējōšo valsti 2010.–2012.gadam tika nominēta Ukraina.

Powered by Elxis - Open Source CMS