Konkurss uz Gada balvām 2009 - valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”

12-06-2009

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds izsludina konkursu uz valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” 2009. Gada Balvu divās nominācijās:

• Par izcilu darbu veikumu vai mūža darba devumu Latvijas dzelzceļa transportā –

piešķir ievērojamam zinātniekam vai dzelzceļa praktiķim par radošu, nozīmīgu pētījumu veikšanu, par nozīmīgu mūža ieguldījumu Latvijas dzelzceļa transporta nozares kopējā attīstībā;

• Par pētījumiem Latvijas dzelzceļa transporta nozarē –

piešķir topošajam jaunajam Latvijas dzelzceļa speciālistam – maģistrantam, doktorantam, zinātniekam – par pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē.

Pretendentus var izvirzīt valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, universitāšu senāti un fakultāšu domes ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms balvas pasniegšanas. Balvu piešķir īpaša ekspertu komisija. Pretendentus var izvirzīt līdz 2009. gada 10.jūlijam, iesniedzot šādus dokumentus (divos eksemplāros):

• motivēts izvirzītāja iesniegums;

• pretendenta Curriculum vitae, norādot personas kodu, darba un mājas adresi, telefonu, e–pasta adresi;

• izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);

• izvirzītais darbs (darbu kopa) vai veikuma parakstošā un grafiskā daļa (ja tāda ir).

Apbalvotā zinātniskā vai praktiskā darba viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai LZA bibliotēkā, otrs – RTU Attīstības fonda birojā.

Materiāli iesniedzami LZA zinātniskajā sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, 231.istabā, Rīga, LV–1524. Tel. uzziņām: 67223931; 67223633.

Pēdējā atjaunošana 12-06-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS