ĶBMZN locekļi

26-04-2008

bioloģija

Jekaterina Ērenpreisa, īst. loc.
Elmārs Grēns, īst. loc.
Rihards Kondratovičs, īst. loc.
Rita Kukaine, īst. loc.
Indriķis Muižnieks, īst. loc.
Pauls Pumpēns, īst. loc.
Īzaks Rašals, īst. loc.
Jānis Vīksne, īst. loc.
Gunārs Andrušaitis, kor. loc.
Arvīds Barševskis, kor.loc.
Uldis Kalnenieks, kor. loc.

Jānis Kloviņš, kor. loc.
Tatjana Kozlovska, kor. loc.
Imants Liepa, kor. loc.
Aija Linē, kor.loc.
Viesturs Melecis, kor. loc.
Aleksandrs Rapoports, kor. loc.
Maija Rukliša, kor. loc.
Nikolajs Sjakste, kor. loc.
Anatolijs Šaripo, kor. loc.
Henriks Zenkevičs, kor. loc.
Viesturs Baumanis, goda loc.
Māris Hartmanis, ārz. loc.
Vitauts Kalniņš, ārz. loc.
Jānis Metuzāls, ārz. loc.
Uldis Streips, ārz. loc.
Rihards Villems, ārz. loc.
Kurts Vitrihs, ārz. loc.

biotehnoloģija

Mārtiņš Beķers, īst. loc.
Romans Kārkliņš, īst. loc.
Uldis Viesturs, īst. loc.
Andrejs Daugulis, ārz. loc.

ekoloģija, videszinātnes

Pēteris Cimdiņš, īst. loc.
Māris Kļaviņš, īst. loc.
Aija Melluma, kor. loc.

farmācija

Maija Dambrova, kor. loc.

ģeogrāfija

Guntis Eberhards, kor. loc.
Oļģerts Nikodemus, kor. loc.
Edmunds Bunkše, ārz. loc.

ģeoloģija un ūdenssaimniecība

Ervīns Lukševičs, kor.loc.
Vitālijs Zelčs, kor. loc.
Aleksis Dreimanis, ārz. loc.
Hennings Sērensens, ārz. loc.

ķīmija

Gunārs Čipēns, īst. loc.
Gunārs Duburs, īst. loc.
Mārtiņš Kalniņš, īst. loc.
Ivars Kalviņš, īst. loc.
Valdis Kampars, īst. loc.
Edvards Liepiņš, īst. loc.
Tālis Millers, īst. loc.
Uldis Sedmalis, īst. loc.
Jānis Stradiņš, īst. loc.
Andris Strakovs, īst. loc.
Raimonds Valters, īst. loc.
Nikolajs Vederņikovs, īst. loc.
Andris Zicmanis, īst. loc.
Māra Jure, kor. loc.
Valerjans Kauss, kor. loc.
Valdis Kokars, kor.loc.
Aivars Krauze, kor. loc.
Ēriks Kupče, kor. loc.
Edgars Sūna, kor.loc.
Pēteris Trapencieris, kor. loc.
Arnis Treimanis, kor. loc.
Grigorijs Veinbergs, kor. loc.
Nikodems Bojārs, ārz. loc.
Pēteris Bolšaitis, ārz. loc.
Benedikts Juodka, ārz. loc.
Georgs Pauls Kreišmanis, ārz. loc.
Arnis Kuksis, ārz. loc.
Gotfrīds Ottings, ārz. loc.
Edvīns Vedējs, ārz. loc.
Mihails Voronkovs, ārz. loc.
Regīna Žuka, ārz. loc.

lauksaimniecības zinātnes

Aleksandrs Jemeļjanovs, īst. loc.
Edīte Birģele, kor. loc.
Andrejs Cālītis, kor. loc.
Aldis Kārkliņš, kor. loc.
Jānis Latvietis, goda loc.

materiālzinātne

Bruno Andersons, īst. loc.
Jānis Grabis, īst. loc.
Jānis Grāvītis, kor. loc.
Elza Reihmane, ārz. loc.

medicīna

Georgs Andrejevs, īst. loc.
Jānis Gardovskis, īst. loc.
Viktors Kalnbērzs, īst. loc.
Vija Kluša, īst. loc.
Ruta Muceniece, īst.loc.
Jānis Priedkalns, īst. loc.
Rafails Rozentāls, īst. loc.
Arnis Vīksna, īst. loc.
Jānis Volkolākovs, īst. loc.
Igors Aksiks, kor. loc.,
Andrejs Ērglis, kor.loc.
Andris Ferdats, kor. loc.
Dace Gardovska, kor.loc.
Alfrēds Miltiņš, kor. loc.
Modra Murovska, kor. loc.
Valdis Pīrāgs, kor.loc.
Māra Pilmane, kor. loc.
Ingrīda Rumba-Rozenfelde, kor. loc.
Andrejs Skaģers, kor. loc.
Uldis Vikmanis, kor. loc.
Ludmila Vīksna, kor. loc.
Aija Žileviča, kor. loc.
Ēvalds Ezerietis, goda loc.
Kristaps Juris Keggi, goda loc.
Nikolajs Skuja, goda loc.
Sergejs Fjodorovs, ārz. loc.
Meinhards Klasens, ārz. loc.
Jānis Kļaviņš, ārz. loc.
Ruta Kundziņa, ārz. loc.
Andrejs Okše, ārz. loc.
Aivars Jānis Strēlis, ārz. loc.
Felikss Ungers, ārz. loc.
Jarls Vikbergs, ārz. loc.
Bertrams Zariņš, ārz. loc.
Kristaps Zariņš, ārz. loc.

mežzinātnes

Pēteris Zālītis, kor. loc.

zinātnes vēsture

Jurijs Solovjovs, ārz. loc.

Pēdējā atjaunošana 17-03-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS