KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

8-05-2009

Ābele Edgars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Ābele Māris (astronomija), FTZN. LU Astronomijas institūts

Aksiks Igors (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Alsiņa Ina (lauksaimniecības zinātne), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Andžāns Agnis (matemātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Apine Ilga (vēsture), HSZN. LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Arnicāns Guntis (informātika), FTZN. LU Datorikas fakultāte

Arsenjans Pāvels (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Austers Ivars (psiholoģija), HSZN. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Auziņš Jānis (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Balodis Ringolds (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Bankina Biruta (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Bārzdiņš Guntis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Bervalds Edgars (astronomija), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Bērsons Imants (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Bērziņš Aivars (veterinārmedicīna), LMZN. Institūts „BIOR"

Birģele Edīte (lauksaimniecības zinātnes), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Borzovs Juris (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Bušmane Brigita (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Cābulis Uģis (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Ciproviča Inga (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Čate Andris (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Čerāns Kārlis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Daukste-Silasproģe Inguna (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Didenko Konstantīns (ekonomika), HSZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Dižbite Tatjana (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Eberhards Guntis (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Eglīte Pārsla (demogrāfija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Eglītis Roberts (fizika), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Ferdats Andris (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Fjodorovs Fjodors (literatūrzinātne), HSZN. Daugavpils Universitāte

Gaile Zinta (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Ginters Egils (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Grabis Jānis (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Grāvītis Jānis (materiālzinātne), ĶBMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Greitāns Modris (informātika), dzFTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Grīnberga Līga (materiālzinātne), FTZN. LU Cietvielu fizikas institūts

Ikstens Jānis (politoloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Ījabs Ivars (politoloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Jansons Āris (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Jaudzems Kristaps (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Jēkabsons Ēriks (vēsture), HSZN. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Joļins Jevgeņijs (fizika), FTZN.

Jure Māra (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Kabaškins Igors (informātika), FTZN. Transporta un sakaru institūts

Kalnenieks Uldis (bioloģija), ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Kalniņš Audris (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Kasjanovs Vladimirs (mehānika), FTZN. Rīgas Stradiņa universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte

Kaščejevs Vjačeslavs (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Kauss Valerjans (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Kārkliņa Daina (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Kirtovskis Imants (ekonomika), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Kokars Valdis (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Koķe Tatjana (pedagoģija), HSZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Kozlovska Tatjana (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Krauze Aivars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Krēsliņš Andris (enerģētika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Krieviņš Dainis (medicīna), ĶBMZN. P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Universitāte

Krišjāne Zaiga ( ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Laime Sandis (folkloristika), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Laumane Benita (valodniecība), HSZN. Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts

Liepa Imants (bioloģija), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Liepiņš Edgars (farmācija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Loze Ilze Biruta (arheoloģija), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Lukševičs Ervīns (ģeoloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Maksimovs Roberts (mehānika), FTZN. LU Materiālu mehānikas institūts

Meikališa Ārija (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Melecis Viesturs (bioloģija), ĶBMZN. LU Bioloģijas institūts

Melluma Aija (ekoloģija), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Miltiņš Alfrēds (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Muižniece-Brasava Sandra (pārtikas tehnoloģija), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Muktupāvels Valdis (folkloristika), HSZN. Latvijas Universitāte

Nikodemus Oļģerts (ģeogrāfija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Nītiņa Daina (valodniecība), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Osis Uldis (ekonomika), HSZN. SIA "Konsorts"

Pabriks Artis (politoloģija), HSZN. Eiropas Parlaments

Pilmane Māra (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Pilvere Irina (ekonomika), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Plotniece Aiva (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Plotnieks Andris (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Pugovičs Osvalds (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Radzobe Silvija (mākslas zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Rapoports Aleksandrs (bioloģija), ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Reinfelds Andrejs (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Rēvalde Gita (fizika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Rudzītis Jānis (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Rukliša Maija (bioloģija), ĶBMZN. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Rumba-Rozenfelde Ingrīda (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Ruņģis Dainis Edgars (mežzinātne), LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Sadirbajevs Felikss (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Salenieks Narimants (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Sauhats Antans Sauļus (enerģētika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Segliņa Dalija (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Dārzkopības institūts, LLU

Skaģers Andrejs (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Skrabule Ilze (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Agroresursu un ekonomikas institūts, LLU.

Skujāns Juris (inženierzinātnes), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Spriņģe Gunta (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte, LU Bioloģijas institūts

Stafecka Anna (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Stradiņš Pēteris (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte; P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Sukovskis Uldis (informātika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Tabuns Aivars (socioloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Tēraudkalns Valdis (reliģiju pētniecība), HSZN. Latvijas Universitāte

Tisenkopfs Tālis (socioloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Urbahs Aleksandrs (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūts

Valdmanis Jānis (valodniecība), HSZN. LR IZM Latviešu valodas aģentūra

Vasks Andrejs (arheoloģija), HSZN. Latvijas Universitāte

Vedins Ivans (filozofija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Videnieks Pēteris (informātika), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Vikmanis Uldis (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Vība Jānis (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Vīksna Juris (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Vīksna Ludmila (medicīna), ĶBMZN. Rīgas Stradiņa universitāte

Zariņa Gunita (etnoloģija), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Zālītis Pēteris (mežzinātnes), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zelčs Vitālijs (ģeoloģija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Zeltiņš Andris (bioloģija), ĶBMZN. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zemītis Aivars (matemātika), FTZN. Fraunhofer Institute for Industrial Mathematics

Zenkevičs Henriks (bioloģija), ĶBMZN. LU Bioloģijas institūts

Ziemele Ineta (tiesību zinātne), HSZN. LR Satversmes tiesa

Zute Sanita (lauksaimniecības zinātne), LMZN. LLU Agroresursu un ekonomikas institūts

Žagars Juris (astronomija), FTZN. Ventspils Augstskola

Žileviča Aija (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Žūriņš Aivars (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Pēdējā atjaunošana 14-05-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS