Aizstāvēšana

3-04-2009

2009. gada 16. aprīlī plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, 210. telpā

SERGEJS ŠARKOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Augstselektīvu ciparu filtru sintēze ar uzdotiem laika raksturojuma parametriem” telekomunikāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: profesors, Dr. sc. ing. Pēteris Misāns (RTU), Dr. sc. ing. Andris Mednis (A/S “SAF Tehnika”), Dr. habil. sc. comp. Evalds Hermanis (Laboratorija “Vide”).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsala iela 10, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv.

***

2009. gada 17.aprīlī plkst. 14:30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes aktu zālē Kronvalda bulvārī 1 notiks “RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

ANDREJS PODGORNOVS

par tēmu “Magnētiskā lauka trešās harmonikas enerģijas izmantošana sinhrono dzinēju pašierosmei”.

Recenzenti: profesors, t.z.d. V.Boroņins (Krievijas Elektrotehnisko ZA akadēmiķis); vad.pētn., Dr.habil.sc.ing. V.Pugačevs (LZA, FEI, Latvija); profesors, Dr. sc. ing., A. Gasparjans (Latvijas Jūras akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2009. gada 22. maijā pulksten 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 310. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILONA ĻAHA.

Temats: “Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980–2008)”.

Recenzenti: prof., Dr. philol., akadēmiķis Benedikts Kalnačs (LZA), prof. Dr. philol. Ausma Cimdiņa (Latvijas Univeristāte), asoc.prof. Dr. philol. Anna Stankeviča (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv 

***

2009. gada 22. maijā pulksten 15.30 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 310. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

RUDĪTE RINKEVIČA.

Temats: “Bērnības semiotika 20. gadsimta 20.–30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā”.

Recenzenti: akadēmiķe Dr. habil. philol. Vera Vāvere (LZA), asoc. prof. Dr. philol. Viesturs Vecgrāvis (Latvijas Universitāte), asoc.prof. Dr. philol. Elīna Vasiļjeva (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

Pēdējā atjaunošana 3-04-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS