FTZN sēde

6-03-2009

18. februārī notika LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas pilnsapulce. Sēdes sakumā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis pasniedza LZA Goda doktora diplomu Dr.sc. comp. Ilzei Irēnai Ilziņai. Visi klātesošie apsveica jubilāri un aicināja viņu uzrakstīt atmiņas par informātikas un datorzinātņu nozares rašanas Latvijā.

Par Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas organizatorisko darbību 2008.gadā un priekšlikumiem darbam 2009.gadā sēdes dalībniekus informēja nodaļas priekšsēdētājs Juris Jansons. Nodaļas locekļi nolēma atzīt par sekmīgu nodaļas darbu un akceptēja ierosinājumus nodaļas darbībai 2009.gadā.

Par “Zemei bīstamo mazo planētu orbītu precizēšanu ar lāzera tālmēra mērījumiem” referēja LU doktorante, Mg. Liene Osipova.

Pēc referāta sākās diskusija, kurā piedalījās: J.Jansons, O.Lielausis, O.Dumbrājs, A. Šternbergs, J.Auziņš, E.Karnītis, E.Blūms un A. Ozols. Sakarā ar to, ka 2009.gads pasludināts par Starptautisko Astronomijas gadu, nodaļas locekļi nolēma veltīt astronomijas problēmām Latvijā vēl vienu nodaļas vai Akadēmijas sēdi.

Powered by Elxis - Open Source CMS