LZA LMZN UN VPP PROJEKTA INTERFRAME–LV UZSĀK JAUNU INICIATĪVU

15-05-2020

2020. gada 6. maijā pirmo reizi notika tiešsaistes seminārs, kuru rīkoja LZA LMZN un VPP projekts INTERFRAME-LV sadarbībā ar Ziemeļvalstu Agrāro zinātņu asociācijas (Nordic Association for Agricultural Science) Ekonomikas sekciju. Seminārā piedalījās pārstāvji no Somijas, Dānijas, Islandes, Zviedrijas, Norvēģijas, Lietuvas un Latvijas. Asociācijai ir senas pētniecības tradīcijas, tā pastāv jau 100 gadus, un galvenais mērķis ir attīstīt agrārās ekonomikas pētījumus Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Asociācijas galvenā pārvalde atrodas Upsalā, Zviedrijā, savukārt, Latvijas Nacionālās asociācijas Ekonomikas sekcijas vadītāja ir akadēmiķe, profesore Dr.habil.oec. Baiba Rivža.

Ziemeļvalstu agrāro zinātņu asociācija uzsākusi šādu konferenču sēriju iniciatīvu, kas turpināsies līdz 2020. gada nogalei, un, kurā pētnieki no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm piedalās ar prezentācijām un ziņojumiem par reģionā aktuāliem pētniecības jautājumiem. Pirmajā seminārā ar prezentācijām piedalījās Somijas Nacionālās asociācijas Ekonomikas sekcijas vadītājs Jarrko Niemi ar pētījumu "Dzīvnieku veselības ekonomiskās ietekmes analīze cūkkopības sektorā"  ("Analyzing Economics of Animal Health in the Intensive Pig Production Sector") un Ventspils Augstskolas Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra pētniece, Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktorante Dace Štefenberga ar pētījumu "Inovācija un sadarbība kā atslēgas faktori policentriskai reģionālai attīstībai" ("Innovation and Cooperation as Key Factors for Polycentric Regional Development"). Pētījums ir daļa no promocijas darba, kura vadītājas ir prof. Baiba Rivža un prof. Biruta Sloka. Pētījumā tika izskatītas jaunas pieejas inovāciju definēšanā, sadarbības modeļu attīstības jaunākās tendences, kā arī šo faktoru ietekme uz līdzsvarotu valsts attīstību, ko nosaka visu tās reģionu attīstība, īpaši uzsverot zināšanu centru lomu reģionos. Pētījuma praktiskā daļa veikta, pateicoties dalībai divos valsts pētījumu programmas projektos: "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" (EKOSOC-LV) ietvaros un "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā"  (INTERFRAME-LV) ietvaros.

Virtuālie semināri tiek plānoti katru mēnesi, tajos būs iespēja piedalīties gan ar prezentācijām, gan kā klausītājiem ikvienam interesentam. Nākamais seminārs notiks 3. jūnijā.

Pieteikšanās, sūtot e-pastu: vai
(virtuālais seminārs).

Powered by Elxis - Open Source CMS