INSTITŪCIJAS, KAS APSTIPRINĀTAS KĀ ATBILSTOŠAS PĒTNIECĪBAS ORGANIZĀCIJAS (PO) STATUSAM 2020. GADĀ

15-05-2020

Ņemot vērā nosacījumus valsts pētījumu programmu konkursos, zinātniskajām institūcijām, kuras Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātajā konkursā ir apstiprinātas kā atbilstošas pētniecības organizācijas definīcijai, nav jāiesniedz dokumentācija atbilstībai (finanšu vadības un grāmatvedības politika, finanšu apgrozījuma pārskats, ja attiecināms, apliecinājums, ka projekta rezultāti netiks izmantoti komerciāliem nolūkiem).

Izvērtēšana atbilstībai tika veikta tikai zinātniskajām institūcijām, kurām uz projektu iesniegšanas datumu bija apstiprināts institūcijas 2019. gada pārskats vai arī veiktas izmaiņas finanšu vadības un grāmatvedības politikā, pārējām zinātniskajām institūcijām papildu vērtējums netika veikts, tādēļ tās neparādās šajā sarakstā.

Informējam, ka Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātajā konkursā kā atbilstošas pētniecības organizācijas statusam tika atzītas 17 zinātniskās institūcijas: Agroresursu un ekonomikas institūts, Banku augstskola, Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts", Dārzkopības institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Nodibinājums "Baltic Studies Centre", Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Zinātniskais institūts, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola,

Avots: LZP

Powered by Elxis - Open Source CMS