Aizstāvēšana

15-05-2020

2020. gada 29. maijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozares promocijas padomes attālinātā atklātā sēdē

MĀRIS GAILIS

aizstāvēs promocijas darbu "Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros" zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai vides inženierijā un enerģētikā.

Recenzenti: Dr. Dainis Viesturs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr. Kristaps Māliņš (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr. Risto Ilves (Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā https://llufb.llu.lv/. Informācijai par sēdes plānoto norisi tel. 28618372.

***

2020. gada 2. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē, Zoom tiešsaistes platformā

VITA SKUJA

aizstāvēs promocijas darbu "Iekaisīgo zarnu slimību aktivitāte iepriekš hospitalizētiem pacientiem ar paplašināta spektra beta-laktamāzes producējošo enterobacteriaceae dzimtas baktēriju klātbūtni zarnu traktā".

Recenzenti: Dr. med. Ivars Tolmanis (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr. med. Mārcis Leja (Latvijas Universitāte); Dr. med. Georgina Hold (Mikrobioma izpētes centrs, St George and Sutherland Clinical School, Sidneja, Austrālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU tīmekļvietnē.

***

2020. gada 8. jūnijā plkst. 10.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, Rīgas Tehniskās universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu zinātnes doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

IEVA PAKERE

par tēmu "Solar energy in low temperature district heating".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.sc.ing. Vladimirs Kirsanovs (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.ing. Stefan Holler (Gētingenes Lietišķo zinātņu un mākslas universitāte, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, 602. kabinetā.

***

2020. gada 12. jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1, 702. telpā LU Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē

ZANDA KRŪKLE

aizstāvēs promocijas darbu "Vides trokšņa pārvaldība Latvijā" zinātnes doktores (Ph.D.) zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides zinātnēs grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.geogr. Iveta Šteinberga (Latvijas Universitāte), Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) un Dr.techn. Linas Kliučininkas (Kauņas Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

Interesenti aicināti pieteikties sēdei līdz 10. jūnijam, rakstot ziņu uz e-pastu -

***

2020. gada 16. jūnijā plkst. 12.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 401. auditorijā (zāle) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju zinātniskā doktora grāda iegūšanai mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā aizstāvēs

IEVA RODIŅA

Temats: "Eduarda Smiļģa režija un modernisms (1920-1945)".

Recenzenti: Dr.art. Rūta Muktupāvela (LKA), Dr.philol. Elīna Vasiļjeva (DU), Dr.art. Stella Pelše (LMA LMI), Dr.art. Guna Zeltiņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā, LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā un LU tīmekļvietnē. Lai pieteiktos sēdei, rakstīt uz e-pastu

Powered by Elxis - Open Source CMS