LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2020. gada 27. aprīlī

7-05-2020

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Pirmdien, 2020. gada 27. aprīlī

Sērojam par mūsu kolēģi Dainu Kārkliņu. Visdziļākā līzjūtība kolēģiem un tuviniekiem.

Darba kārtībā izskatāmie jautājumi

1. LLMZA pilnsapulce un vēlēšanas

LLMZA pilnsapulce pārcelta uz 11.09.2020.

LLMZA Ekonomikas nodaļa: LLMZA īst. loceklis Dr. oec. Aleksejs Nipers, ārzemju loceklis Ants - Hannes Viira, nodaļas vadītāja Dr. oec. Andra Zvirbule, LLMZA prezidente Dr. habil. oec. Baiba Rivža, vice prezidenti Dr. oec. Irina Pilvere un Dr. habil. biol. Īzaks Rašals.

LLMZA Pārtikas un veterinārmedicības nodaļa: nodaļas vadītāja Dr. sc.ing. Anita Blija, LLMZA prezidente Dr. habil. oec. Baiba Rivža, vice prezidenti Dr. oec. Irina Pilvere un Dr. habil. biol. Īzaks Rašals.

LLMZA Lauksaimniecības nodaļa: īst. locekļi Dr. geol. Ilze Vircava, Dr. agr. Jānis Gailis, nodaļa vadītājs Dr. habil. agr. Dainis Lapiņš, vadītāja vietniece Dr. agr. Daina Kairiša, LLMZA prezidente Dr. habil. oec. Baiba Rivža, vice prezidenti Dr. oec. Irina Pilvere un Dr. habil. biol. Īzaks Rašals.

2. LZA jauno akadēmiķu un korespondētājlocekļu vēlēšanas

LMNZ īst. locekļu kandidāti: LZA korespondētajlocekļi Dr. med. vet. Aivars Bērzinš un Dr. sc. ing. Uģis Cābulis.

LZA korespondētālocekļu kandidāti:

Lauksaimniecības zinātnēs (1 vakance) Dr. agr. Linda Legzdiņa.

Pārtikas zinātnēs (1vakance) Dr.sc. ing. Mārtiņš Šabovics, Dr. sc. ing. Evita Straumīte

Ārzemju loceklis: Hannu Juhani Korkeala (Bior izvirzīts kandidāts)

3. LZA balvas un vārda balvas

LZA un LLMZA K. Buša vārda balva sadarbībā ar Silava: Dr. habil. silv. Pēteris Zālītis

LZA Jauno zinātnieku balvas laureāte Mg. agr. Terēze Stanka

LZA un LLMZA A. Kalniņa vārda balvas par mūža darbu mežzinātnē Dr.chen. Ingeborga Andersone

Lasīt vairāk:
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=5555&Itemid=43    

4. Dažādi

Powered by Elxis - Open Source CMS