LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

6-03-2009

2009. gada 16.februārī notika LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (turpmāk – LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) prezidija kopsēde, kurā piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta.

Pēc darba kārtības apstiprināšanas sēdes dalībnieki noklausījās Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktores Ennatas Kivriņas sagatavoto prezentāciju “ES Struktūrfondu atbalsts augstākajai izglītībai un zinātnei”. Klātesošie tika informēti par plānotajiem 2007.-2013.gada ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma ieguldījumiem zinātnē, zinātnes inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšanai paredzētajiem līdzekļiem, cilvēkresursu piesaisti zinātnei. E.Kivriņa pastāstīja par paredzētajiem pasākumiem motivācijas veicināšani zinātniskajā darbībā, par finansiālu atbalstu zinātnei, pētniecībai, kā arī starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās. Informēja par plānotajām izmaksām, kas tiks veiktas Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstībai, kā arī informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošanai zinātniskajā darbībā u.c.

Kā nākamais tika apspriests jautājums par pozīcijas Nr.1 “Ceļā uz saskaņotu stratēģiju Eiropas Lauksaimniecības pētniecības programmā” papildināšanu un saskaņošanu.

Tika sveikti LLMZA īstenie locekļi, meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” ieguvēji: Alfons Grīnfelds - balva “Par mūža ieguldījumu” un Bruno Andersons – balva “Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā”. “Zelta čiekurs” ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē.

M.Briekmane

Pēdējā atjaunošana 6-03-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS