LZA Senātā

21-02-2009

Par katastrofālo situāciju Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājam,
Latvijas Republikas Ministru prezidentam,
Latvijas Republikas IZM ministrei

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas (LAB) Konsultatīvā padome vēršas pie Jums ar lūgumu izskatīt un steidzami izlemt jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu kā LR IZM pakļautībā esošajai publiskajai valsts aģentūrai.

LAB ir viena no senākajām bibliotēkām Eiropā un vecākā zinātniskā iestāde Latvijā, kura ir dibināta 1524.gadā. Tā ir lielākā un pilnīgākā latviešu literatūras krātuve pasaulē (vairāk nekā 1 milj. dažāda veida iespieddarbi, sākot no 17. gs.) un lielākā zinātniski tehniskā bibliotēka valstī, kuras sastāvā ietilpst arī kādreizējā Jāņa Misiņa bibliotēka. LAB lasītājiem nodrošina pieeju vairāk nekā 3,5 milj. iespieddarbu, kā arī elektroniskajiem informācijas avotiem dažādās zinātņu nozarēs

Tikpat būtiska Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas sastāvdaļa ir Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa, kurā glabājas pasaules kultūras vēsturei nozīmīgi materiāli: 32000 seno iespieddarbu, ieskaitot 210 inkunābulas no 15. gs., senie rokraksti u.c. neatjaunojamas vērtības.

Diemžēl katastrofāli samazinātā finansējuma apstākļos šobrīd ir nopietni apdraudēta nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana un bibliotēkas pastāvēšana vispār.

Neraugoties uz to, ka bibliotēka ir veikusi praktiski visus iespējamos pasākumus tās izdevumu samazināšanai, ieskaitot 18% darbinieku skaita samazinājumu, kā arī literatūras iepirkuma dramatisku samazināšanu un pilnīgu piespiedu atsacīšanos no zinātnei vitāli svarīgo datu bāzu iegādes, bibliotēka nespēj iekļauties 2009. gada budžetā, kas ir par 30% mazāks nekā 2008. gadā (valsts dotācija 2008. gadā – Ls 745 879, bet 2009. gadā – Ls 562 141).

Tālāks darbinieku skaita samazinājums arī nav iespējams, jo 2009. gada bibliotēkā ir palikuši vairs tikai 90 darbinieki, kas ar lielām grūtībām spēj nodrošināt bibliotēkas funkcionēšanas iespējas un arī tad tikai vienā maiņā. Arī atlikušo darbinieku darba algu tālāks samazinājums praktiski nav iespējams, jo jau šobrīd LAB līdzstrādnieki saņem par 35% zemāku atalgojumu nekā viņu kolēģi Nacionālajā bibliotēkā.

Taču, lai nodrošinātu kaut vai tikai nepieciešamo siltuma un mitruma režīmu bibliotēkas telpās (18 890 m2) ir nepieciešams ap 10 000 Ls mēnesī, bet valsts piešķirtais finansējums precēm un komunālajiem pakalpojumiem 1. kvartālā ir tikai 7751 Ls mēnesī, kas nenodrošina pat apkures izdevumus. Nepietiekamas apkures dēļ krātuvēs izmainās mikrovide – siltums, mitrums, utt, un sākas neatgriezeniski krājumu bojājumi, kas iznīcinās Latvijas zinātnes, izglītības un kultūras nacionālo mantojumu daudzu desmitu miljonu vērtībā.

Ņemot vērā augšminēto, LAB Konsultatīvā padome lūdz atrast papildus finansējumu Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai: šī gada 1. kvartālam 82 765 Ls precēm, pakalpojumiem un Darba likumā noteiktajiem maksājumiem no darba atlaistajiem darbiniekiem, kā arī visam 2009. gadam 74 600$ to zinātniski informatīvo materiālu (Chemical Abstracts 34.700$ un Science Citation lndex with Abstracts 39.900$) abonēšanai, bez kā absolūti nav iedomājams Latvijas zinātnes informatīvais nodrošinājums.

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Konsultatīvās padomes vārdā Padomes priekšsēdētājs

LZA akadēmiķis profesors Ivars Kalviņš

LZA Senāts 2009.gada 17. februāra sēdē atbalstīja Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas viedokli par papildu finansējuma piešķīršanu LAB neatliekamo vajādzību segšanai.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS