Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Dr. habil. chem. Ģirts Zaķis

21-02-2009

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors
Dr. habil. chem. Ģirts Zaķis

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2009. g. 17. februārī apstiprināja Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas lēmumu piešķirt Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora (Dr.h.c.) grādu Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta zinātniekam Dr. habil. chem. Ģirtam Zaķim.

Prof. Ģirts Zaķis dzimis 26.05.1935. gadā Rīgā, 1958. gadā ar izcilību beidzis Latvijas Valsts Univeritātes Ķīmijas fakultāti, iegūstot koksnes ķīmijas tehnoloģijas inženiera specialitāti. Kopš 1959. gada līdz šim brīdim strādā Koksnes ķīmijas institūta Lignīna ķīmijas laboratorijā. 1966. gadā aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju. 1993. gadā par zinātnisko darbu kopumu “Pētījumi lignīna ķīmijā: funkcionālās grupas, to modifikācija un analīze” viņam piešķirts habilitētā doktora grāds ķīmijā.

Ģ. Zaķa zinātniskā darbība ietver pētījumus lignīna analītiskajā ķīmijā, modeļvielu sintēzē un lignīna modificēšanā ar slāpekli saturošām grupām. Noskaidrota lignīna mijiedarbība ar sārmu, oksidatīvā hidrolīze elementārā sēra klātienē, konversija koksnes autohidrofīzes procesā. Izpētīta jauna koksnes delignifikācijas reakcija ar Karo skābi. Šie pētījumi būtiski padziļinājuši zināšanas par koksnes struktūru kopumā, ļauj prognozēt dažādus ķimiskās tehnoloģijas procesus un palīdz izprast koksnes bioķīmiskās veidošanās mehānismus. Nenovērtējama nozīme ir izstrādātajām oriģinālajām analīzes metodēm, kas ļauj pētīt lignīna reakcijspēju un paver plašas iespējas jaunu modificētu preparātu ieguvei uz lignīna bāzes. Kā nozīmīgākā izstrāde šajā jomā jāmin jauns enterāls žultsskābju sorbents “Deapolīns” uz lignīna vai celolignīna bāzes.

Gadu gaitā uzkrātais bagātais pētnieciskais materiāls lignīna analītiskajā ķīmijā apkopots četrās grāmatās krievu un angļu valodā. “Functional Analysis of Lignins and Their Derivatives” (TAPPI Press 1994) iepazīstina ar oriģinālām analīzes metodēm pētniekus visā pasaulē, ir veicinājis kopīgus pētniecības darbus ar ārzemju kolēģiem. Tagad šīs metodes tiek plaši lietotas lignīnu ķīmijā un iekļautas arī mācību programmā (Hamburgas Universitāte, Vācija), tās izmanto doktora disertāciju izstrādāšanā.

Bez šīm grāmatām Ģ. Zaķim ir vairāk nekā 100 publikāciju, 5 patenti un autorapliecības.

Prof. Ģ. Zaķis vadījis LZP finansētos zinātniski pētnieciskos grantus un piedalījies Valsts programmās.

Ģ. Zaķis ir bijis žurnāla “Koksnes ķīmija” (krievu. val.) ilggadīgs redaktors (1974 – 1995), darbojies LZP ekspertu komisijā (1993 – 1996), ir Latvijas Zinātnieku savienības biedrs un Starptautiskā Lignīna institūta (Lozanna, Šveice) biedrs. Ir Arvīda Kalniņa vārdbalvas (LZA kopā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju) laureāts (2003).

Kopš 1995. gada lasa lekciju kursu koksnes ķīmijā un koksnes analītiskajā ķīmijā RTU Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS