APKOPOTI DATI PAR NEPIECIEŠAMO PARTNERU SKAITU VEIKSMĪGAM APVĀRSNIS 2020 PIETEIKUMAM

2-04-2020

Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts ir apkopojis datus par projektu partneru skaita sadalījumu īstenotajos projektos, lai radītu par to priekšstatu projektu īstenotājiem un aicinātu izvērtēt nepieciešamo partneru skaitu veiksmīgam Apvārsnis 2020 projektu pieteikumam. 

Vairākās Latvijas pētniecības programmās partneru konsorciji nav nepieciešami, piemēram, Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā, PostDoc Latvia, vai arī tie ir nelieli, piemēram, Praktiskas ievirzes pētījumos un Valsts pētījumu programmās, savukārt lielākajā daļā Apvārsnis 2020 programmas konkursu ir nosacījums, ka projektus piesaka konsorcijs ar vismaz trīs dalībniekiem no vismaz trīs valstīm, bet projektu pieredze rāda, ka šāds partneru skaits ne vienmēr ir pietiekošs veiksmīgam projektu pieteikumam.

Apvārsnis 2020 programma sastāv no dažādām apakšprogrammām, kuru vidū, piemēram, ir Marijas Sklodovskas-Kirī pasākumi, kas atbalsta pētnieku mobilitāti, EIC Accelerator atbalsta uzņēmumu inovatīvos produktus un pakalpojumus, taču lielākā finansējuma daļa tiek sadalīta tematiskos konkursos, kuri dalāmi trīs veidos. Research and innovation action (RIA) ir konkursi, kuru mērķis ir radīt jaunas zināšanas. Innovation action (IA) ir konkursi, kuru mērķis ir radīt un pārbaudīt jaunus produktus un pakalpojumus. Savukārt Coordination and support action (CSA) mērķis ir koordinēt kādas jomas attīstību, veicināt tīklošanos Eiropā, izplatīt informāciju un tamlīdzīgas darbības.

Līdz 2020. gada 10. martam ir finansēti 332 projekti ar Latvijas partneru piedalīšanos, un 250 projekti jeb 75% ir bijuši pieteikti RIA, IA vai CSA konkursos. Citi Apvārsnis 2020 konkursi noteikti nav mazvērtīgāki, bet to nosacījumi ir atšķirīgi no lielākās programmas daļas, tāpēc objektīvs partneru skaita salīdzinājums ar tiem nav iespējams.

Lai arī lielā daļā Apvārsnis 2020 projektu minimālais partneru skaits ir trīs, bet īstenoto projektu pieredze skaidri parāda, ka veiksmīgam projektam nepieciešamais dalībnieku skaits ir krietni lielāks. Pēc apkopotiem datiem vidēji projektos piedalās ap 22 partneriem. Tātad ir vairāk nelielu projektu, un vidējo vērtību paceļ daži, bet ļoti lieli projekti. Lielākajā projektā ir 112 partneri, kuram seko projekti ar 88 un 87 partneriem, savukārt četros mazākajos projektos ir tikai viens partneris. Aptuveni pusei no visiem konsorcijiem ir starp 10 un 24 partneriem.    

Partneru skaits veiksmīgos Apvārsnis 2020 pieteikumos ir krietni lielāks par minimāli noteikto, tādēļ partneru atrašana ir starp nozīmīgākajiem priekšnosacījumiem veiksmīgam startam Apvārsnis 2020 konkursos.

Atgādinām, ka par partneri var būt ikviens uzņēmums, pētniecības organizācija vai nevalstiska organizācija neatkarīgi no atrašanās vietas, ja vien tie ir finansiāli stabili un gana kompetenti, lai veiktu projekta priekšlikumā minētos uzdevumus. Partnerus Apvārsnis 2020 projektiem ir iespējams meklēt Eiropas Komisijas Finansējuma un konkursu iespēju Portālā.

Avots: VIAA tīmekļvietne

Powered by Elxis - Open Source CMS