Aizstāvēšana

2-04-2020

2020. gada 19. maijā plkst. 16.00 Transporta un sakaru institūta (TSI) Transporta un loģistikas promocijas padomes atklātā sēdē TSI konferenču zālē (130) Rīgā, Lomonosova ielā 1.

ILYA JACKSON

aizstāvēs promocijas darbu "Neiroevolūcijas pieeja krājumu vadības sistēmu metamodelēšanai un optimizācijai" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai būvniecības un transporta inženierzinātnēs, telemātikas un loģistikas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs (TSI); Dr.ing Klaus Richter (Institute of Logistics and Material Handling Systems, Otto-von-Guericke-University, Magdeburga, Vācija); Dr.sc.ing. Ludmila Aleksejeva (Informācijas tehnoloģiju institūts, RTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI tīmekļvietnē http://www.tsi.lv/ un TSI zinātniskajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1.


Powered by Elxis - Open Source CMS