LZA SENĀTA LĒMUMI

20-03-2020

LZA Senāts 2020. gada 10. marta sēdē nolēma:

1. Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu daudzsējumu sporta enciklopēdijas "Olympic Encyclopedia" autoram Genadijam Maričevam par Latvijas sporta vēstures pētījumiem.

2. Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu Latvijas Olimpiskajai komitejai un tās prezidentam Aldonim Vrubļevskim par daudzsējumu sporta enciklopēdijas "Olympic Encyclopedia" sagatavošanu un izdošanu.

3. Piešķirt LZA Lielo medaļu LZA goda loceklim Eduardam Kļaviņam par ieguldījumu Latvijas un Eiropas mākslas vēstures un teorijas pētniecībā, kā arī daudzsējumu enciklopēdiskā izdevuma "Latvijas mākslas vēsture" izdošanas organizēšanā, vadīšanā un intelektuālajā bagātināšanā.

4. Piešķirt LZA Lielo medaļu LZA īstenajam loceklim Andrejam Ērglim par nozīmīgu ieguldījumu jaunu ārstniecības virzienu ieviešanā sirds slimību ārstēšanā Latvijā.

5. Piešķirt LZA Vitauta Tamuža balvu Dr.sc.ing. Andrim Freimanim (RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte) par darbu "Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā". Vad.: Dr.sc.ing. A. Paeglītis.

LZA Senāta priekšsēdētāja p.i. Tālavs Jundzis
LZA Senāta zinātniskā sekretāre Alma Edžiņa

Powered by Elxis - Open Source CMS