LATVIEŠU ZINĀTNIEKI BERLĪNĒ ATSAUCĪGI SADARBĪBAI AR LATVIJU, VEIDOJOT KUSTĪBU #ziniLV

20-03-2020

Sestdien, 22. februārī, pēc Eiropas Latviešu apvienības (ELA) aicinājuma uz pirmo pieredzes apmaiņas un sadarbības diskusiju tikās Berlīnē strādājošie latviešu zinātnieki un pētnieki1. Tikšanās apliecināja zinātnes diasporas gatavību sadarboties ar partneriem Latvijā gan zinātnes kopprojektos, gan plašākā zināšanu apritē - ar iesaisti praktiskās iniciatīvās inovāciju un tehnoloģiju pārneses jomā Latvijā, kā arī rīcībpolitikas veidošanā. Tas sasaucas ar topošās zinātnes diasporas kopienas #ziniLV mērķiem.


No kreisās Lana Saksone, Aiga Šemeta, Astra Zoldnere, Evita Milan iepazīstina ar saviem pētījumiem                        Foto - E. Pinto

"Pēc pieredzes gūšanas Dānijā un Vācijā vēlos savas zināšanas nodot Latvijai, sekmēt inovāciju pienesumu ilgtspējīgai - vides un sabiedrības priekšā  atbildīgai - attīstībai," diskusijā uzsvēra Evita Milana, Dānijas Tehniskās Universitātes doktorante un Berlīnes Tehniskās Universitātes Uzņēmējdarbības centra tehnoloģiju pārneses menedžere. Pētniecības un sabiedrības norišu ciešā saikne atklājās arī kino pētnieces Astras Zoldneres atziņās, kuras analīze par senioru atspoguļojumu pēdējās desmitgades kinodarbos atklāj augošo nepieciešamību sabiedrības novecošanās kontekstā izskaust stereotipus par vecāka gadagājumu cilvēkiem.

Savukārt Lana Saksone - Šaritē psihiatrijas doktorante un metazinātnes pētniece Berlīnes veselības institūtā - norādīja uz ieguvumiem, ko Latvijas zinātnes produktivitātei sniegtu sadarbība ar minētajām iestādēm zinātnes kvalitātes metrikas un indikatoru izstrādē. Pēc Aigas Šemetas - ģermānistikas pētnieces un latviešu valodas pasniedzējas Greifsvaldes Universitātē - pieredzes stāsta raisījās viedokļu apmaiņa arī par Latvijas un Igaunijas universitāšu salīdzinošo atvērtību sadarbībai ar ārvalstu pētniekiem, kā arī par nacionālās identitātes lomu zinātnes starptautiskajā kopienā. Rīgu sarunā pārstāvēja Ieva Siliņa, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja, kura norādīja uz to, ka šis ir īstais laiks, kad zinātniekiem atgriezties Latvijā, lai piedalītos zinātniskajā un reformu darbā Latvijas konkurētspējas celšanai. Viņa norādīja uz plašajām iespējām sadarbībai arī no ārvalstīm, veidojot starptautiskus konsorcijus pētniecības grantu piesaistei un popularizējot zinātni Latvijas sabiedrībā.

Ar šo diskusiju ir aizsākta zinātnes diasporas kopienas
#ziniLV veidošana, sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, ELA un citām diasporas organizācijām, kā arī ieinteresētajiem partneriem Latvijā. Šogad plānotas līdzīgas diskusijas ar latviešu zinātniekiem un pētniekiem Minhenē (Vācijā), Cīrihē (Šveicē), un, iespējams, Vīnē (Austrijā), un interesi šo kustību izvērst izrādījuši arī latvieši Briselē (Beļģijā) un Upsalā (Zviedrijā). Sadarbībā ar Berlīnē darbojošos diasporas latviešu sarunu klubu "LaVa" intervijas ar zinātniekiem un pētniekiem paredzēts atspoguļot arī podkāstu formātā. Ar skatu uz plašākas zinātnes diasporas sadarbības veidošanu šīs aktivitātes papildina Lielbritānijā jau divus gadus darbojošās biedrības "ALSRUK - Association of Latvian Students and Researchers in the UK" ikgadējās konferences un reģionālos diasporas zinātnieku tīklošanās pasākumus.

Šīs kustības jēga ir veidot ciešus sadarbības tīklus ar Latvijas zinātni. Tāpēc priecāsimies par Latvijas kolēģu līdzdalību šajā iniciatīvā un informācijas apmaiņu par konkrētu kopprojektu iespējām. Tāpat, piemēram, labprāt iepriekš uzzināsim par Latvijas zinātnieku un pētnieku ārvalstu vizītēm, lai varētu to ietvaros ieplānot tikšanos ar diasporas kolēģiem zinātnē un plašāku interesentu loku, lai paplašinātu Latvijas zinātnes atbalstītāju loku.

Lai sekotu informācijai par gaidāmajiem pasākumiem ārvalstīs un sadarbības iespējām, ikviens ir aicināts pievienoties reģionālajai LinkedIn grupai "#ZinātneLatvijai - Vācijā, Austrijā un Šveicē" (https://www.linkedin.com/groups/13795662/) vai plašākai grupai "Latvijas izcelsmes pētnieki un zinātnieki pasaulē/Latvian researchers abroad" (https://www.linkedin.com/groups/13655683/), kā arī sekot ar mirkļbirku #ziniLV iezīmētajai informācijai ELA mājas lapā (www.ela.lv) un ELA Facebook vietnē (https://www.facebook.com/EiropasLatviesuapvieniba/). Ja vēlaties aktīvāk iesaistīties tīklošanās pasākumu un diskusiju rīkošanā savā pilsētā vai nozarē, sazinieties ar ELA, rakstot uz !

Informāciju sagatavoja: Elīna Pinto,
/ +352 691 981 524


1  Sadarbības pasākumi ar diasporu zinātnē un pētniecībā tiek īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā" ietvaros

Powered by Elxis - Open Source CMS