RTU UN LU IZVEIDO PIRMO KOPĪGO UNIVERSITĀŠU INKUBATORU LATVIJĀ

20-03-2020

Lai veicinātu zinātniski ietilpīgas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Universitāte (LU) ir izveidojušas kopīgu universitāšu inkubatoru. Pirmajā uzsaukumā biznesa idejas var pieteikt līdz 14. aprīlim.

"Mūsu mērķis, izveidojot Universitāšu inkubatoru, ir atbalstīt studentus zinātniski ietilpīgu biznesa ideju izstrādē un jaunu augstas pievienotās vērtības uzņēmumu dibināšanā," saka RTU Dizaina fabrikas Uzņēmējdarbības atbalsta programmu vadītāja Liene Briede. Viņa norāda, ka Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmā joprojām ir ļoti nepieciešams agrīns atbalsts biznesa ideju īstenošanai, tāpēc universitāšu inkubatoram būs nozīmīga loma līdzās jau esošajām pirmsinkubācijas un akcelerācijas programmām. L. Briede arī prognozē, ka tas ļaus turpināt attīstīt jau citās programmās testētās biznesa idejas STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) jomās.

Šis ir jauns atbalsta instruments un būs papildinājums aktivitātēm, kas vērstas uz inovatīvās domāšanas attīstību, atbalstu jaunu produktu izstrādei, tehnoloģiju pārnesei un pētījumu komercializācijai, veicinot ciešāku augstskolu un uzņēmumu sadarbību konkurētspējīgas ekonomikas veidošanā.

RTU un LU sadarbība inkubatora dalībniekiem nodrošinās starpdisciplināru pieredzi. "Universitāšu inkubators ir objektīvi pamatots nākošais solis universitāšu jau esošo iestrāžu attīstības turpināšanai un tehnoloģiju pārneses ekosistēmu pilnveidošanai. Inkubators kļūs par nozīmīgu mehānismu universitātēs radīto zinātņu ietilpīgu ideju virzīšanai investīciju piesaistes vidē, kā arī studentu praktisko kompetenču uzlabošanai uzņēmējdarbībā," saka LU Zinātnes departamenta direktors
Dr.oec. Justs Dimants.

RTU un LU aicina studentus pieteikt biznesa idejas līdz 14. aprīlim. Vienā uzsaukumā tiks uzņemtas desmit komandas. Katrā komandā jābūt vismaz vienam RTU vai LU studentam un vienam pārstāvim jābūt kompetencēm STEM jomās, bet vienam - biznesa, ekonomikas vai vadības jautājumos. Programma tiks īstenota četrus mēnešus, dalībniekiem nodrošinot mācības, vietēja un starptautiska mēroga mentoru atbalstu, konsultācijas, piemēram, komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai, kā arī aprīkotas darba vietas un 5000 eiro lielu finansiālu atbalstu produkta attīstībai. Pēc inkubācijas komandas būs gatavas nākamajai attīstības fāzei - investīciju piesaistei. Tuvāko divu gadu laikā inkubatorā paredzēts uzņemt vismaz 30 komandas, nodrošinot ideju attīstībai finansiālu atbalstu vismaz 150 tūkstošu eiro apmērā.

Universitāšu inkubatora izveides pirmsākumi ir meklējami jau 2010. gadā, kad RTU un LU, aktualizējot atbalsta nepieciešamību zinātnes komercializācijas aktivitātēm Latvijā, uzsāka pirmās sarunas par inkubatora izveidi. Rezultātā tika izveidots Zaļo Tehnoloģiju inkubators, kur organizatoriskajā procesā piedalījās arī Norvēģijas partnerorganizācija SIVA. 2017. gada pavasarī, noslēdzoties Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" projekta "Zaļo tehnoloģiju inkubators" finansējumam, tika aktīvi meklēti tālākie attīstības ceļi. Turpinājums skaidri iezīmējās 2018. gadā, kad augstākajām mācību iestādēm Latvijā tika dota iespēja īstenot Studentu inovāciju grantu programmu ar mērķi attīstīt studējošo inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju. Visa līmeņa studentiem piedāvājot iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspēju, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātņietilpīgas biznesa idejas, saņemt stipendiju un atbalsta grantu. "RTU Inovāciju granti studentiem" un "Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem" ir platforma studējošiem, industrijai un zinātniekiem, kuri veicina savstarpējo sadarbību, izstrādi un jaunradi, ko iespējams tālāk attīstīt Universitāšu inkubatorā.

Informāciju sagatavoja:
Rīgas Tehniskā universitāte

Powered by Elxis - Open Source CMS