Aizstāvēšana

20-03-2020

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Daugavpils Universitāte atceļ plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas un atsauc Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" 2020. gada 9. martā (5 (589)) publicētos paziņojumus par:

ANITAS KOKARĒVIČAS promocijas darba "Smēķēšanas ekonomiskais izvērtējums Latvijā" aizstāvēšanu Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes sēdē 2020. gada 3. aprīlī;

GIEDRIUS TRAKIMAS promocija darba "Attīstības ātruma un fizioloģiskā stresa ietekme uz kukaiņu metabolismu un uzvedību" aizstāvēšanu Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes sēdē 2020. gada 7. aprīlī;

NATAĻJAS SEĻIVANOVAS-FJODOROVAS promocijas darba "Latvijas reģionu ekonomiskā diferenciācija XXI gadsimta sākumā" aizstāvēšanu Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes sēdē 2020. gada 9. aprīlī

***

2020. gada 15. aprīlī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centra 422. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks DU Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai aizstāvēs

NATAĻJA SEĻIVANOVA-FJODOROVA.

Promocijas darba tēma "Latvijas reģionu ekonomiskā diferenciācija XXI gadsimta sākumā".

Recenzenti: Dr.oec. Olga Lavriņenko (DU); Dr.oec. Elita Jermolajeva (LLU); Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija, Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU tīmekļvietnē www.du.lv.

***

20. gada 15. aprīlī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centra 422. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai aizstāvēs

ANITA KOKARĒVIČA.

Promocijas darba tēma "Smēķēšanas ekonomiskais izvērtējums Latvijā".

Recenzenti: Dr.oec. Oksana Ruža (DU); Dr.habil.oec. Baiba Rivža (LLU); Dr. oec. Manuela Tvaronavičiene (Lietuvas Aizsardzības ministrijas Lietuvas ģenerāļa Jona Žemaiša militārā akadēmija, Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte) .

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU tīmekļvietnē www.du.lv.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padomes 2020. gada 28. februāra atklātā sēdē ILZE RUTKOVSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts zinātnes doktora (Ph.D) grāds veterinārmedicīnas nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Filozofijas zinātņu nozares promocijas padome 2020. gada 3. marta atklātā sēdē piešķīra ANDRIM HIRŠAM zinātnes doktora (Ph.D) grādu filozofijā, ētikā un reliģijā. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS