Īsumā:

20-02-2009

2009. gada 13. februārī notika LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas pilnsapulce. Nodaļas priekšsēdētājs akadēmiķis Raimonds Valters sniedza pārskatu par nodaļas un tās locekļu darbību 2008. gadā (skat. 3.lpp.) un informēja par 2009. gadā plānotajiem pasākumiem; sēdes dalībnieki varēja iepazīties ar 2008.gadā izdotajām nodaļas locekļu grāmatām. Nodaļas locekļi, aizklāti balsojot, nolēma piešķirt LZA goda doktora grādu Dr.h.c.chem. pazīstamajam Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta zinātniekam – lignīna analītiskās ķīmijas speciālistam, habilitētajam ķīmijas doktoram Ģirtam Zaķim. Sēdes nobeigumā tās dalībnieki noklausījās un apsprieda LZA korespondētājlocekļa Jāņa Grāvīša referātu “No augu šūnu cieto apvalku nano– un mikro –struktūrām līdz inovatīvām tehnoloģijām”.

Powered by Elxis - Open Source CMS