Aicinām uz Roberta Ligera (1931-2013) 90 gadu jubilejas svinībām veltīto ceļojošo izstāžu ciklu “Pieskarties debesīm”

12-02-2020

Ar izstādes izrādīšanu (04.-28.02.20) Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) izstāžu zālē, biedrība "Histrions" aizsāks Roberta Ligera (1931-2013) 90 gadu jubilejas svinībām veltīto ceļojošo izstāžu ciklu „Pieskarties debesīm".

„Pieskarties debesīm" - Pirmā desmitgade kalpo kā ievads nākamajām izstādēm, kuras piedāvā ieskatu par radošo darbību vēlākajos laika posmos un kuras būs apskatāmas šogad Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Smiltenes novada muzejā, Gulbenes kultūras centrā, Dobeles pilsētas kultūras namā. Izstāžu cikls "Pieskarties debesīm" ir iecerēts kā aizsākums 2021. gada izstādei un grāmatas atvēršanai, kura norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Ceļojošo izstāžu cikls ir veltīts ansamblim "Rīgas Pantomīma" un tā fenomenam, Dailes teātra aktierim, ansambļa "Rīgas Pantomīma" dibinātājam, režisoram un dvēselei Robertam Ligeram. Pētījuma perioda - Pirmā desmitgade izrādīšanai LZA pētījuma un izstādes autors Valdis Majevskis ir vizualizējis arhīva materiālus, lai akcentētu teātra izrāžu „jaunradīts procesā" pirmsākumus Latvijā 20.gs. 60./70. gados. Izstādes galvenais akcents vērsts uz izrādi "IDEJA", kura 1961.gadā piedzīvo savu pirmizrādi uz M.Čehova Rīgas Krievu teātra skatuves un 1962.gadā tiek atkārtoti rādīta LZA augstceltnē, un tās pamatā ir Fransa Mazarela grafiku un Emila Verharna dzejas lasījuma veidots vizualizējums kurš tapis skatuviskās kustības teātra žanrā. Roberts Ligers 1961.gadu pirmās desmitgades pārskatā (1967.gadā) akcentē kā pantomīmas žanra dzimšanas gadu (pdf).

Pētījuma vizualizēto izrāžu koncepcijas kodols ir „jaunradīts procesā" kolektīvās fantāzijas nozīmīgums un piemēri tam, ka šī skatuviskās mākslas forma pēc savas dabas ir visbrīvākā, visstihiskākā un improvizētiem mirkļiem bagātākā. Marsela Marso, Roberta Ligera radošā mūža iedvesmas avota, skatuviski smeldzīgā fantāzija par cilvēku, caur cilvēku, cilvēka vārdā kā varavīkšņota arka ieskauj šo izstāžu ciklu, jo tā cieši saistās ar ansambļa "Rīgas Pantomīma" dalībnieku nepieradināmo dvēseļu izkopšanu septiņās paaudzēs, tādējādi "Rīgas Pantomīma", kura sākotnēji bija iecerēta, radīta un uzsākta kā dramatiskā teātra studija ar izrādēm „Krauklītis" (1957), "Ar Sirds acīm" (1958), "Nopietnie joki" (1959) un satīrisks uzvedums "AHA!" (1960) radīja priekšnoteikumus pantomīmas žanra „jaunradīts procesā" pieminekļa tapšanai Latvijā.

Izstādes foto plakātos izrādītās fotogrāfijas, kuras uzņemtas no 1958. g. līdz 1967. gadam, iemūžina mirkļus galvenokārt no izrādes "IDEJA" un 1. Baltijas republiku pantomīmas festivāla norises. Fotofiksācijās redzamās mimografiskās izpausmes darbojas kā izziņas materiāls par tā laika notikumiem un pieredzi, radot jaunas atziņas, kuras tālāk atspoguļojas 70. gadu pantomīmas izrāžu saturā un stilistikā.

Pēdējā atjaunošana 12-02-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS