LATVIJAS ZINĀTNES PADOME AICINA UZ SEMINĀRIEM

8-02-2020

Latvijas Zinātnes padome 27. janvārī izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada atklātajam konkursam, kuram pieejamais finansējums ir 13 510 977 eiro.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. FLPP veicina arī studējošo un doktora grāda pretendentu iesaisti, pētniecības un studiju vides sasaiste, zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšanu. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Konkursā var piedalīties tās zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā. Latvijas Zinātnes padomes "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātā konkursa nolikums" un tā pielikumi, kā arī svarīgākie jaunumi pieejami LZP tīmekļvietnē. Projektu īstenošanas laiks ir 3 gadi.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 23. marts. Projektu iesniegumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā: https://sciencelatvia.lv.

Šī gada 13.-26. februārī notiks semināri potenciālajiem FLPP potenciālajiem iesniedzējiem:

  • Rīgas Stradiņa universitātes Aula; Dzirciema iela 16, K korpuss, 13. februārī plkst. 15:00-17:00;
  • Rīgas Tehniskās universitātes 102. auditorija, Āzenes iela 12, Ķīpsala, 19. februārī plkst. 15:00-17:00;
  • Latvijas Universitātes Mazā aula, Raiņa bulvāris 19, Rīga, 26. februārī plkst. 10:00-12:00.


Lūdzam visus interesentus reģistrēties semināriem, izmantojot LZP tīmekļvietnē atrodamo formu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, rakstiet uz elektroniskā pasta adresi:  .

Ingmārs Kreišmanis
LZP vecākais eksperts

Pēdējā atjaunošana 8-02-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS