LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJĀ GODINĀTI 2019. GADA SASNIEGUMU ZINĀTNĒ LAUREĀTI UN PASNIEGTI LZA PREZIDENTA ATZINĪBAS RAKSTI

8-02-2020

Skatījums caur Jāņa Brenča fotoobjektīvu


Diplomi laureātiem


"2019. gada sasniegumi zinātnē" apbalvošanas ceremonijas viesi LZA Portretu zālē. 1. rindā no labās kultūras ministrs N. Puntulis, Latvijas Valsts eksprezidenti G. Ulmanis un R. Vējonis


Pasākuma vadītāji - Inese Čakstiņa un Lauris Valters


LZA prezidents Ojārs Spārītis atklājot balvu pasniegšanas ceremoniju


Latvijas Valsts prezidents (2015-2019) Raimonds Vējonis


Trio "KOKI" gādājot par pasākuma muzikālo noformējumu


Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, LZA prezidents O. Spārītis un laureāti - kolektīvās monogrāfijas "Latvija: kultūru migrācija" autori (LU FSI, LU LValI, LU LFMI un LU LVI)


Zemkopības ministra padomnieks Edvards Ratnieks un "Latvijas Finiera" padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Matvejs un laureāti - starpdisciplinārā pētījuma par vienvecuma egļu mežiem Latvijā autori, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta ‘'Silava'' pētnieki


Kultūras ministrs Nauris Puntulis sveic laureātus - krājuma "Latvijas mākslas vēsture III: 1780-1890" autorus


Laureāti - krājuma "Latvijas mākslas vēsture III: 1780-1890" autori - Eduards Kļaviņš, Valdis Villerušs, Silvija Grosa, Stella Pelše, Kristiāna Ābele, Daina Lāce, Inese Sirica un Elita Grosmane (LMA MVI)


AS "Latvenergo" Valdes priekšsēdētājs Āris
Žīgurs sveicot sasnieguma "Izstrādāta jauna
līdzstrāvas elektroapgādes sistēma ražošanas
industrijai" autoru kolektīvu


LNK Group pārstāvis Krišs Leiškalns sveic
sasnieguma "Izstrādāta konceptuāli jauna
pieeja augstas emisijas nodrošināšanai
cietvielās" autorus


Sasnieguma "Izstrādāta jauna līdzstrāvas elektroapgādes sistēma ražošanas industrijai" autoru kolektīvs - RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta zinātnieki, akadēmiķis Leonīds Ribickis un AS "Latvenergo" Valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs


2019. gada sasnieguma zinātnē "Jaunu specifisku mutāciju lēnā miozīnu saistošā proteīna C gēna atklāšana un saistīšana ar jaunu, līdz šim neaprakstītu pārmantotu neiromuskulāro fenotipu - miogēnu tremoru un miopātiju" autori - BMC pārstāvji Inna Iņaškina, Jānis Stāvusis un Dita Kidere kopā ar akadēmiķi Ivaru Kalviņu


Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētnieki - Edgars Sūna, Kaspars Leduskrasts un Artis Kinēns - 2019. gada sasnieguma zinātnē "Izstrādāta konceptuāli jauna pieeja augstas emisijas nodrošināšanai cietvielās" autori


Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis un sasnieguma "Vispusīga redzes sistēmas funkcionalitātes izpēte darbā ar Latvijā izstrādātu inovatīvu volumetrisko 3D ekrānu" autori - LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes, SIA "LightSpace Technologies" un Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes pārstāvji


LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, laureāti - monogrāfijas "Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos" autore Inguna Daukste-Silasproģe (LU LFMI) un Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela


Akadēmiķi Andrejs Ērglis un Aigars Pētersons kopā ar 2019. gada sasnieguma zinātnē "Atklāts jauns organiskās sintēzes reaģents ar lielu pielietošanas potenciālu medicīnas ķīmijā" autoriem - OSI pētnieku grupu  Jāņa Velika vadībā


Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro un LIAA direktors Kaspars Rožkalns sveic CFI zinātniekus Robertu Eglīti, Juri Purānu un Jāni Kleperi - sasnieguma "Teorētiski aprēķini jauniem materiāliem enerģijas iegūšanai un uzkrāšanai" autorus

Pēdējā atjaunošana 8-02-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS