IZNĀCIS RAKSTU KRĀJUMS PAR VIDUSLAIKU LIVONIJU UN TĀS VĒSTURISKO MANTOJUMU

8-02-2020

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir izdevusi zinātnisku rakstu un eseju krājumu "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums". Izdevumā trīspadsmit autori no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Šveices meklē atbildes uz jautājumu, kas bija viduslaiku Livonija un kāpēc ir svarīgi par to domāt šodien.

Mūsdienu Latvija un Igaunija ir viduslaiku Livonijas vēsturiskās mantinieces, tomēr attieksme pret šo vēstures posmu arvien ir svārstījusies starp divām galējībām - romantizētu sajūsmu un naidpilnu noliegumu. Lai gan daudziem viduslaiku Livonija šķiet tāla un sveša, latviešu un igauņu eiropeiskā identitāte nav domājama bez šiem kopīgās pagātnes gadsimtiem. Pretēji stereotipiem, Livonija ir Latvijas un Igaunijas sabiedrībām atstāts mantojums, kas mums uzliek pienākumus tagadnē.

Krājums ir LNB un LU Vēstures un filozofijas fakultātes kopdarbs, kas publicēts ar programmas "Latvijas valsts simtgade" finansiālu atbalstu. Krājuma sastādītāji - Andris Levāns, Ilgvars Misāns un Gustavs Strenga.  Krājumu "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums" var iegādāties LNB Draugu telpā (1. stāvā).

Powered by Elxis - Open Source CMS