PARAKSTA DEKLARĀCIJU PAR SADARBĪBU LATVIJAS PRODUKTIVITĀTES UN KONKURĒTSPĒJAS ANALĪZES JOMĀ

25-01-2020

Šī gada 14. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētījumu institūts (LZA EPPI) un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) izveidotais Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurētspējas zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK" parakstīja deklarāciju par sadarbību Latvijas produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā.

Sadarbības deklarācija tika parakstīta LZA Senāta sēdes laikā. No LZA puses deklarāciju parakstīja prezidents Ojārs Spārītis un EPPI direktora p.i. Zane Zeibote, bet no LU puses - BVEF dekāns profesors Gundars Bērziņš un LU domnīcas LV PEAK direktora p.i. profesore Inna Šteinbuka.

Parakstot deklarāciju, likts pamats tālākai sadarbībai, lai veicinātu produktivitāti, konkurētspēju un uz analīzi balstītu ekonomikas politikas izstrādi, kā arī nodrošinātu akadēmiskās un zinātniskās vides saikni produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā. Tas nepieciešams, lai par Latvijas plānotiem produktivitāti un konkurētspēju veicinošiem pasākumiem un reformām tiktu vispusīgi diskutēts un tās balstītos uz izsvērtu neatkarīgu analīzi.

Sadarbības deklarācija stājas spēkā līdz ar parakstīšanu, un tās ietvaros plānota regulāra informācijas apmaiņa par plānotajām aktivitātēm un aktualitātēm produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā, kopīga ikgadējas konferences organizēšana, kā arī LZA EPPI līdzdalība produktivitātes ziņojumu un rekomendāciju politikas veidošanā, diskusijās un to organizēšanā.

Zane Zeibote, EPPI direktora p.i.


No kreisās LZA prezidents Ojārs Spārītis, EPPI direktora p.i. Zane Zeibote, LU domnīcas LV PEAK direktora p.i. Inna Šteinbuka, BVEF dekāns Gundars Bērziņš Foto - L. Āzena

Powered by Elxis - Open Source CMS