PAZIŅOJUMS PAR FUNDAMENTĀLO UN LIETIŠĶO PĒTĪJUMU PROJEKTU 2020. GADA ATKLĀTĀ KONKURSA IZSLUDINĀŠANU

25-01-2020

Latvijas Zinātnes padome 27. janvārī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšana un finansējuma administrēšana" 9. punktu, izsludina  Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklāto konkursu.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums ir 13 510 977 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.  gada 23. marts. Projektu iesniegumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā.

Konkursa nosacījumi un projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība neatšķiras no 2019. gada kārtības. Tuvākajā laikā tiks izsludināta iespēja pieteikties semināriem.

Ingmārs Kreišmanis, LZP vecākais eksperts

Powered by Elxis - Open Source CMS