LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 23. janvārī

21-01-2020

Latvijas Zinātņu akadēmijas
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde
ceturtdien, 2020. gada 23. janvārī, plkst. 15.00
LZA Augstceltnes 329. telpā (3. stāvā, uz durvīm rakstīts 2. auditorija)

Darba kārtība

1. HSZN vadītājas Raitas Karnītes atskaite par darbu 2019. gadā un laikā no ievēlēšanas otrajā termiņā 2016. gadā, darba rezultātu pieņemšana/apstiprināšana.

2. 2020. gada darba plāna apspriešana.

3. Diskusija par HSZN priekšsēdētāja amata pretendentiem, pretendentu uzrunas un HSZN priekšsēdētāja vēlēšanas.

4. LZA gada zinātnisko sasniegumu TOP 10 konkursa uzvarētāju ziņojums (par „Latvijas mākslas vēstures" kārtējā sējuma tapšanu ziņos LZA goda loceklis Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš).

5. Dažādi jautājumi.

Informācija
Tel. 29411607
e-pasts

Raita Karnīte

Powered by Elxis - Open Source CMS