Latvijas Zinātnieku savienībā

6-02-2009

22. janvārī notika Latvijas Zinātnieku savienības Valdes sēde.

Darba kārtības pirmajā punktā tika apspriesta Jauno zinātnieku asociācijas veidojamā Latvijas Zinātnieku savienības interneta mājaslapa, tās iekārtojuma principi – cik plaši un kādā secībā ievietot LZS vēstures materiālus, fotogaleriju, aktualitātes – Valdes sēdes, piedalīšanos dažādās sabiedriskās aktivitātēs, diskusijas u.c. Tā kā Valdes sēdes pietiekoši plaši atreferē “Zinātnes Vēstnesis”, tādēļ pietiktu ar norādi uz Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapu http://www.lza.lv. (Starp citu, ar LZA Skaitļošanas centra vadītāja Dr. sc. comp. Elmāra Langes un Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas gādību internetā šajā mājaslapā PDF formātā ir pieejami visi agrākie “Zinātnes Vēstneša” numuri no 1989. līdz 1998. gadam.) Nolēma nākošajā Valdes sēdē tuvāk iepazīties ar paveikto. Lai nesajauktu ar citu organizāciju, kam līdzīga abreviatūra, Latvijas Zinātnieku savienības mājaslapas adrese būs http://www.lvzs.lv.

Nākošajā darba kārtības punktā apsprieda ierosinājumus LZS darbībai 2009. gada pirmajā pusgadā. Pirmais punkts jau ir formulēts – LZS mājaslapas izveide, lai varētu vieglāk un savlaicīgāk komunicēt ar savienības biedriem un pārējo zinātnisko sabiedrību.

Otrais punkts – LZS nostāja valsts ekonomiskās un politiskās krīzes apstākļos. R. Bebre informēja, ka 2. februārī notiks Radošo organizāciju savienības sēde, kurā lems par aktuāliem jautājumiem, tostarp arī par to, vai nav nepieciešams sasaukt radošo savienību plēnumu. Šajā sakarā izraisījās diskusija par 13. janvāra mītiņu Doma laukumā, kurā runāja arī Radošo organizāciju savienības priekšsēdētājs Uģis Prauliņš. Vairāki Valdes locekļi uzskatīja, ka mītiņš bija slikti sagatavots, bez konkrētām prasībām un priekšlikumiem, kas būtu Saeimai un valdībai darāms, kas arī lielā mērā izraisīja uz mītiņu īpaši saaicinātās jaunatnes skeptisko nostāju, kuru neapmierināja parunāšana un padziedāšana. LZS pārstāve Radošo organizāciju savienībā R. Bebre, savukārt, domāja, ka U. Prauliņa runa bija laba, mītiņa noslēgumā tika pieņemts aicinājums Valsts prezidentam, uz ko viņš arī reaģēja. Visi mierīgi un organizēti izklīda, un tikai nonākusi mājās, viņa uzzināja, kas Vecrīgā noticis pēc tam. Neraugoties uz dažādajiem pasākuma vērtējumiem, Valdes locekļi izteica atbalstu Radošo organizāciju padomes iecerēm un aicināja to piekopt konstruktīvu kritiku.

Trešais punkts – Pasaules valūtas fonda aizdevuma izlietojuma kontrole. Pēc tam, kad katastrofāli samazināts finansējums augstskolām, un Daugavpils Universitāte praktiski būtu jāslēdz, ir ļoti svarīgi, lai aizdevuma sadalīšanā tiktu ievērotas ne tikai banku intereses, bet arī valsts definētās prioritātes, kuru star-pā ir arī izglītība un zinātne. Nolēma sagatavot vēstuli Saeimai, ierosinot iekļaut A.Bērziņa vadītās komisijas, kura uzraudzīs finansējuma izlietošanu, sastāvā LZS pārstāvi. (Šāda vēstule tika sagatavota un nosūtīta, to publicēsim kopā ar atbildi, kad / ja tāda tiks saņemta.)

Nākošā Valdes sēde notiks 19. februārī plkst 16.00.

Z.K.

Pēdējā atjaunošana 6-02-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS