EIROPAS KOSMOSA AĢENTŪRAS SADARBĪBA AR LATVIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

8-11-2019

Pirms gada Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs Aivis Ašmanis ieguva inženierzinātņu doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu par virsmas montāžas komponenšu izpēti ar 3D modelēšanas palīdzību, kas tika izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā. Tomēr Aivi Ašmani no citiem doktora grāda ieguvējiem atšķir viena lieta - viņš ir tikai viens no dažiem jaunajiem zinātniekiem, kurš promocijas darba izstrādes laikā ir stažējies Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) pētniecības centrā.

Dr. Aivis Ašmanis pirms četriem gadiem kā otrā kursa doktorants devās uz Eiropas Kosmosa pētniecības un tehnoloģiju centra Elektromagnētiskās savietojamības laboratoriju Nordvijkā, Nīderlandē uz sešiem mēnešiem. Šajā laikā tika veikta izpēte par plašāka pielietojuma programmatūras izvēli, lai automatizētu kosmisko iekārtu elektromagnētiskās saderības pārbaudi.

Latvijas zinātniekiem ir iespēja saņemt EKA stažēšanās stipendijas, jo 2013. gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir parakstījusi Eiropas Sadarbības valsts līgumu ar EKA, tomēr, kā atzīst Aivis, lai ņemtu dalību šajā programmā, jābūt mērķtiecībai un izpratnei, kā jaunais zinātnieks sniegs ieguldījumu izvēlētā institūcijā un ko iegūs pats. Padomus stipendijas pieteikšanās procesam deva ne tikai IZM pārstāvis, bet arī brālis Gundars Ašmanis, kurš bija otrais EKA stipendiāts.

Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem no EKA stažēšanās programmas, Dr. Aivis Ašmanis min iespēju būt daļai no zinātnieku komandas EKA pētniecības centrā, kur pasaules mērogā risina problēmsituācijas noteiktā zinātnes nozares laukā, līdz ar to atgriežoties Latvijā, viņš ir ieguvis zināšanas un prasmes, kas Latvijas līmenī ir ekskluzīvas. Šīs zināšanas tiek pielietotas gan zinātniskajā darbā RTU, gan arī palīdzot industrijai savas kompetences ietvaros. Jāmin arī, ka esot daļai no EKA pētniecības centra zinātnieku komandas, stažēšanās laikā iegūtie kontakti tiek uzturēti joprojām, tādejādi iekļaujoties pasaules līmeņa zinātnieku dialogā par nozares aktuāliem jautājumiem.

Konsultācijas par pieteikšanos stažēšanās programmai EKA pētniecības centros var saņemt, sazinoties ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko ekspertu (starptautiskās pētniecības sadarbības iniciatīvas) Kasparu Karoli, e-pasta adrese , tālr.: 67047996.

Justīne Vīķe, Aivis Ašmanis, LJZA biedri

Foto - A. Ašmanis

Powered by Elxis - Open Source CMS