Aizstāvēšana

7-11-2019

2019. gada 28. novembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 212. telpā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

EDVĪNS TEREHOVIČS

par tēmu „Enerģijas un ekserģijas indikatori energosistēmu efektivitātes paaugstināšanā".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vladimirs Kirsanovs (RTU); Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (LLU); Dr.sc.ing. Andres Siirde (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2019. gada 29. novembrī plkst. 15.00 Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 227. telpa) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

GATIS STRADS

aizstāvēs promocijas darbu "Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis (Latvijas Mākslas akadēmija); Dr.paed. Agita Ābele (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija);
Dr.paed. Arturs Medveckis (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē https://www.liepu.lv/lv/1221/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi.

***

2019. gada 2. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Dabas zinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 702. aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KRISTĪNE DOKĀNE

aizstāvēs promocijas darbu "Rododendru un to sakņu endofītisko sēņu mijiedarbības anatomiski fizioloģiskie aspekti un izmantošana rododendru pavairošanā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Nils Rostoks (LU), Dr. Traud Winkelmann (Hanoveres Leibnica universitāte, Vācija); Dr.biol. Ina Alsiņa (LLU).

Kopš 2019. gada 15. novembra ar darbu varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2019. gada 12. decembrī plkst. 15.30 Transporta un sakaru institūta (TSI) Transporta un loģistikas promociju padomes atklātā sēdē TSI  auditorijā 4-I, Rīgā, Lomonosova ielā, 1

EVELĪNA BUDILOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu "Atbalsta shēma lēmumu pieņemšanai par ilgtspējīgiem pilsētas pārsēšanās mezgliem: Rīgas pilsētas piemērā" inženierzinātņu doktora zinātniskā iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ramunas Palsaitis (Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte, Lietuva); Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs (Transporta un sakaru institūts); Dr.math. Gunnar Prause (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija).

***

LU Datorzinātnes nozares promocijas padome 2019. gada 14. jūnija sēdē piešķīra MAKSIMAM DIMITRIJEVAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu.

Balsošanas rezultāti: par - 13, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Datorzinātnes nozares promocijas padome 2019. gada 6. septembra sēdē piešķīra JEVGĒNIJAM VIHROVAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu.

Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Datorzinātnes nozares promocijas padome 2019. gada 18. oktobra sēdē piešķīra JURIM SIŅICAM-SIŅAVSKIM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu.

Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

2019. gada 30. oktobrī Arhitektūras nozares promocijas padome „RTU P-10" atklātā sēdē piešķīra ILZEI MIĶELSONEI arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS