Izveidota deviņu Austrumeiropas valstu pētniecības organizāciju apvienība

7-10-2019

Š.g. 4. oktobrī desmit dibinātājinstitūcijas parakstīja Memorandu par apvienības "Alliance for Life" izveidošanu. Alianse apvieno Austrumu un Centrāleiropas progresīvākās pētniecības organizācijas. "Alliance for Life" misija ir veicināt zinātnisko izcilību Eiropā un palielināt zinātnes ieguldījumu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šī iniciatīva sākās pirms diviem gadiem kā programmas "Apvārsnis 2020" finansēts projekts un tagad ir vainagojusies ar Memoranda parakstīšanu, izveidojot pastāvīgu starptautisku starpinstitucionālu organizāciju, apliecinot partneru apņemšanos turpināt sadarbību visa reģiona attīstības vārdā.

Alianses izveidošana atspoguļo Eiropas Savienības politikas tendenci pievērst īpašu uzmanību Austrumu un Centrāleiropas zinātniskās sabiedrības vajadzībām. Alianses viedoklis jau ir sadzirdēts jaunās programmas Horizon Europe veidošanas procesā un ir skaidrs, ka tā nozīme tikai pieaugs.

Alianses ietvaros dalībvalstis arī turpmāk dalīsies ar labās prakses piemēriem katrā institūcijā, jo uzskata, ka zinātnisko sniegumu var ievērojami uzlabot, pilnveidojot pētniecības institūciju pārvaldības sistēmu un korporatīvo kultūru.

"Alliance for Life" tika izveidota ar skaidru uzdevumu izlīdzināt atsķirības Rietumu un Austrumeiropas pētniecības institūciju starpā. Līdzšinējā divu gadu darbība ir ļāvusi partneriem pārliecināties par izvēlētā kursa pareizību un pieņemt lēmumu par pastāvīgas organizācijas izveidošanu.

"Alliance for Life" dibinātājorganizācija no Latvijas ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI); no Čehijas - Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs Brno; no Slovākijas - Slovākijas Zinātņu akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; no Polijas - Lodzas Medicīnas universitāte; no Horvātijas - Zagrebas Universitātes Medicīnas fakultāte; no Igaunijas - Tartu Universitāte; no Lietuvas - Viļņas Universitāte; no Slovēnijas - Ļubļanas Universitāte; no Ungārijas - Zemmelveisa Universitāte.

Par OSI

OSI ir vadošais zāļu atklāšanas un izpētes centrs Baltijā. OSI ir mērķorientēts, neatkarīgs valsts zinātniskais pētniecības institūts, kas veic pētījumus organiskajā ķīmijā, farmakoloģijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā. Līdz šim OSI atklātas un attīstītas 18 oriģinālas zāļvielas un vairāk nekā 70 tehnoloģijas patentbrīvo zāļu ražošanai. OSI strādā vairāk nekā 270 darbinieku. Pašlaik OSI īsteno 12 (divpadsmit) EK finansētus projektus aptuveni 12,5 miljonu eiro apmērā programmās "Apvārsnis 2020" un "7. ietvara programma".

Informācija:

Elīna Erdmane
Biroja vadītāja
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles 21, Rīga, LV-1006
tel.: 67014958; mob.: 28332234
http://www.osi.lv

Powered by Elxis - Open Source CMS