Ielūdzam uz III Starptautisko Ekonomikas forumu!

24-09-2019

Ielūdzam zinātniekus, uzņēmējus un visus interesentus uz III Starptautisko Ekonomikas forumu, ko rīko Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un valsts pētījumu programmas projekta INTERFRAME-LV atbalstu 31. oktobrī un 1. novembrī Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā.

III Ekonomikas Forums "Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātniski pamatotie risinājumi, starptautiskā pieredze" ("Business support: critical points, science-based solutions, international experience") ir viena no nozīmīgākām konferencēm Latvijā, kas kalpo par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai. Foruma mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību, veltot lielāku uzmanību uzņēmējdarbības attīstību traucējošo aspektu izzināšanai un sniedzot zinātniski pamatotās rekomendācijas mērķtiecīgas valsts un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas darbības pilnveidošanai.

Forumā, sadarbojoties Latvijas un citu valstu uzņēmējiem un zinātniekiem, tiks izvērtēti praktiski orientētu pētījumu rezultāti, tajā skaitā tiks prezentēts LZA Ekonomikas institūta 2017.-2018. gadā veiktais pētījums "Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā" (autori: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr. Ņina Linde, Dr.oec. Baiba Rivža, Mg.oec. Linda Sūniņa).

Balstoties uz jaunāko pētījumu secinājumiem, forumā tiks analizēta Latvijas uzņēmējdarbības atbalsta vide, tās priekšrocības, trūkumi un attīstības iespējas.

Reģistrēties forumam un iepazīties ar konferences programmu aicinām mājaslapā: www.economicforum.lv !

Programma (pdf)

Papildu informācija: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas foruma mājaslapā

Poļina Kolobova
zinātniskā sekretāre
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts
Tālr.: +371 20207092
E-pasts:
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050
www.economicforum.lv

Powered by Elxis - Open Source CMS