LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde 2019. gada 17. oktobrī

24-09-2019

ĶBMZN s ē d e
Ceturtdien, 17. oktobrī, plkst. 15.00
(LZA Senāta zālē, 2. stāvā)

LZA locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi

Darba kārtībā:

1.  LZA īstenā locekļa kandidāta zinātniskais ziņojums -

 "Kodolu magnētiskās rezonanses pētījumi biomateriālu izveidei, zāļvielu atklāšanai un bioloģisko mehānismu izpratnei"
    Dr.chem. Kristaps Jaudzems - Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs.

2. LZA korespondētājlocekļa kandidātu zinātniskie ziņojumi -

"Reģeneratīvo un pretiekaisuma vielu izpēte šūnu modeļos in vitro"
      Dr.biol. Una Riekstiņa - Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesore, vadošā pētniece.

   "Molekulārās bioloģijas pētījumi infekciju slimību apkarošanai"
      Dr.biol. Renāte Ranka - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Mikrobioloģijas laboratorijas vadītāja, Farmācijas fakultātes asociētā profesore.

3. Aizklātais balsojums par nodaļas atbalstu pretendentiem

4.  Dažādi jautājumi

Nodaļas priekšsēdētājs - Pēteris Trapencieris
zinātniskā sekretāre - Daina Daija tel. 67220725

Powered by Elxis - Open Source CMS