Šoruden atzīmējam laikraksta “Zinātnes Vēstnesis” 30 gadu jubileju!

14-09-2019

Pirmdien, 16. septembrī, klajā nāks Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" speciālizdevums - veltījums laikraksta 30 gadu jubilejai.

Ieskatam publicējam "Zinātnes Vēstneša" redaktores Ilzes Boldānes-Zeļenkovas ievadrakstu "Zinātnes Vēstnesim - 30" no jaunā jubilejas numura .

"1989. gada septembrī ar devīzi "Zinātni - Tēvzemes atjaunotnei" pie lasītājiem nonāca pirmais laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" numurs.  Mēnešraksta izdevēji bija LPSR Zinātņu akadēmija un Latvijas Zinātnieku savienība. Tam dotais uzdevums - "atspoguļot Latvijas zinātniekus interesējošos jautājumus, nodrošināt daudzveidīgāku zinātnes un sabiedrības kontaktu, parādīt zinātnes fundamentālo lomu sabiedrības attīstībā" ("ZV". 1989. Nr.1, 1.lpp.).

Šobrīd "Zinātnes Vēstnesis" ir Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA), Latvijas Zinātnes padomes (LZP) un Latvijas Zinātnieku savienības (LZS) bezmaksas izdevums. Tas iznāk divas reizes mēnesī gan drukas, gan elektroniskā formātā. Laikraksts tiek izplatīts zinātniskajos institūtos un augstskolās, valsts varas un pārvaldes iestādēs.

Laikraksts regulāri informē par aktualitātēm LZA, LZP un LZS, kā arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienībā. Regulāri tiek publicēti raksti par zinātnes politikas jautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā, zinātnes jaunumiem pasaulē. Plaši tiek atspoguļota Latvijas zinātnieku starptautiskā sadarbība. Uzmanība tiek veltīta zinātnes problēmjautājumiem un zinātnieku diskusijām.

Trīsdesmit gados ir mainījusies laikraksta izdevējinstitūciju loma zinātnes politikas veidošanā, pārmaiņas piedzīvoja politiķu un sabiedrības attieksme pret nozari un mijušās zinātnieku paaudzes - tas viss izlasāms "Zinātnes Vēstneša" lappusēs. Par to pateicība pienākas gan rakstu autoriem - zinātnes notikumu Latvijā un pasaulē aculieciniekiem un apskatniekiem, gan cilvēkiem, kas nodrošinājuši tā tehnisko izdošanu.

Pirmais paldies sakāms laikraksta redaktoriem - Guntim Dišleram, Vilhelmam Ļutam, un īpaši Zaigai Kiperei, kuras darba mūžs vairāk nekā 23 gadu garumā bija saistīts tieši ar "Zinātnes Vēstnesi"! Paldies par darbu izdevuma maketētājai Lidijai Bērziņai un LZA Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu vadītājam Dr.sc.comp. Elmāram Langem par "Zinātnes Vēstneša" elektroniskās versijas uzturēšanu. Lielu atbalstu izdevumu sagatavošanā vienmēr snieguši LZA Sekretariāta, Zinātniskā sekretariāta un Starptautisko sakaru u.c. nodaļu darbinieki, kā arī Lietu pārvaldnieks Vitālijs Kozlovskis.

Neraugoties uz to, kāds liktenis sagaida "Zinātnes Vēstnesi" nākotnē, laikraksts kā informētākais Latvijas zinātnes dzīves atspoguļotājs jau ir atstājis nozīmīgas pēdas Latvijas zinātnes vēsturē."

Kopš 1989. gada visi "Zinātnes Vēstneša" numuri ir arhivēti un pieejami elektroniskā formātā Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā.

Pēdējā atjaunošana 14-09-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS